Viktimologie je vědní obor, který se zabývá obětmi trestných činů, jejich typologií a předpoklady stát se obětí trestního činu (předpoklady stát se obětí se nazývají viktimnost). Stejně tak se věnuje problematice obětí z hlediska jejich vyrovnávání se s činem, který na nich byl spáchán. Proces, kterým se člověk stává obětí trestného činu se nazývá viktimizace.

Předmět viktimologie

Viktimologie zkoumá zejména následující jevy:
  • osoba oběti (její biologické, psychické a sociální vlastnosti)
  • vztahy mezi obětí a pachatelem
  • proces viktimizace (zejména role oběti v něm)
  • role oběti v procesu odhalování, vyšetřování a soudního projednávání věci
  • pomoc oběti, způsoby jejího odškodnění a rehabilitace
  • ochrana občanů před viktimizací