Rubrika: Němčina – jazyk K11

Časování pravidelných sloves

Ahojky, tak jistě jste si všimli, že v druhé lekci se nám objevují i nějaká slovesa……
Opět na rozdíl od angličtiny, němčina slovesa ČASUJE …. to znamená, že ke kořenu slovesa přidává různé koncovky, které si musíme pamatovat ….
(zatím se budeme zabývat jen pravidelnými slovesy, to zmanená, že se pravidelně časují …. ) !!!!!

——-

Takže: sloveso „MALEN“ = malovat (čteme: málen)
malen je infinitiv ….. (poznáme to podle toho, že končí na „en“ a nemá u sebe žádnou osobu (ich, du, wir … atd)
kořen od slovesa malen vznikne odebráním tété koncovky „en“ … takže „mal“ …..
a k tomuto „mal“ přidáváme různé koncovky … v každé osobě jinou
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ich male (jí maluji) wir malen (my malujeme)
du malst (ty maluješ) ihr malt (vy malujete)
er malt (on maluje) sie malen (oni malují)
sie malt (ona maluje) Sie malen (Vy malujete – VYKÁNÍ !!!!)
es malt (ono maluje)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
takže: máme tyto osoby: (osobní zájmena + jakou přidáváme koncovku ke slovesu)
ich = já ………….. + e
du = ty ……………+ st
er = on …………..+ t
sie = ona …………. + t
es = ono …………..+ t
wir = my ………….. + en
ihr = vy …………… + t
sie = oni ……………. + en
Sie = Vy ……………. + en


Gramatika

Tak a máme tu trošku gramatiky 2. lekce 🙂

1.) Otázka:
Was macht Uwe? – otázka … otázky v němčině buď začínají slovesem (přísudkem – vyčasovaný), nebo tázacím zájmenem (zpravidla začíná na „W“ …. např: wer, wo, wohin, was ….)


např: Was macht Uwe? = co dělá Uwe?
Schreibt er den Brief? = Píše dopis ??

2.) Členy:
němčina má narozdíl od angličtiny před každým podstatným jménem člen určitý (popřípadě neurčitý)
určité členy: DER …… DIE …….. DAS (pozor… to jsou zatím jen první pády, o dalších pádem se dozvíte v pozdějších lekcích :-))
Der = ten (pro rod mužský)
Die = ta (rod ženský)
Das = to (rod střední)
!!!!!!!!!!!! pozor… v němčině se na rozdíl od AJ, píšou všechna podstatná jména s velkým počátečním písmenem …. př: dopis = Brief ….

3.) o osobních zájmenech (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie) něco více v první lekci ….

Tak to by asi mělo být všechno z gramatiky, která by se měla v druhé lekci vyskytovat 😛


Pár dalších slovíček

pozn: výslovnost jsem radši připsala u „obtížnějších“ slovíček :))
Slovíčka:
Was macht Uwe? = Co dělá Uwe?
er malt = (on) maluje
Was macht Heike? = Co dělá Heike?
sie schreibt = (ona) píše (čtene: zí šrajbt)
er = on
sie = ona

er lernt = (on) se učí
sie liest = (ona) čte (čteme: zí líst)
wie = jak (čteme: ví)
gut = dobře, dobrý
schlecht = špatně (čteme: šlecht)
falsch = chybně (čteme: falš)
richtig = správně

er badet gern = (on) se rád koupe
sie turnt gern = (ona) ráda cvičí
oft = často
er lacht = (on) se směje
sie weint = (ona) pláče (čteme: vajnt)
in = v
wo = kde
da = zde, tady, tu


Gramatika

Tak, sice toho v první lekci moc není, ale přeci jen vám k tomu něco napíšu, abyste měli aspoň nějakou představu 🙂

Takže: 🙂
Německá oznamovací věta:
– začíná podmětem …. poté následuje přísudek (sloveso) a pak ostatní členy ….
př: Heike ist da. (= Heike je tady.)

německá otázka:
– začíná přísudkem (slovesem) poté je podmět a potom ostatní větné členy…
př: Ist Heike da? (= Je heike tady?)

Pokud jsou ve větě tázací příslovce …. – kdo, kde …. zaujímají první místo ve větě …. a poté je přísudek a pak podmět a sotatní členy …
př: Wer ist Jens? (= Kdo je Jens?)
pozn: – zatím je to vlastně jako v češtině 🙂 …. zatim :-))


Základní slovíčka a procvičování

Tak, samozřejmě, že se němčinu nenaučíte bez slovní zásoby, takže se naučte některá častá slovíčka …. jen se nebojte, časem přibydou … a hodně jich přibyde … doporučuju, učit se je průběžně, teda jestli se je chcete učit.

Zatím vám tu stále budu psát výslovnost, abyste si ji „zažili“ …..

německy ……………………..výslovnost …………………česky
Wer ………………………/wer/……………………Kdo
ist ………………………../ist/ ……………………….je
ja ………………………./ja/ ………………………..ano
nein……………………./najn/ ……………………. ne
da ……………………../dá/ ……………………..tady, tu
dort ……………………/dort/ …………………….tam
hier ……………………./hír/ ………………………zde
und ……………………/und/ ………………………..a
wo ……………………../wo/ ……………………… kde
wohnen ………………/wonen/ ………………….bydlet
leben …………………./lében/, /lébn/ ……………..žít
in ………………………../in/ …………………………v
auch …………………../auch/ ……………………..také
Prag ……………………/Prag/ …………………….Praha

A teď malé procvičování:
Tak, jak jsem říkala v Úvodu němčiny, budu tyhle cvičení brát především z učebnic. Mám jednu takovou učebnici pro začátečníky …. takže jsou tu i některý cvičení …. 🙂 (zase je to první cvičení, takže jsem vám tu napsala německy, výslovnost a česky ….)

1.) text: (pokuste se aspoň přečíst, pokud vám to půjde, přeložte si ….) (popřípadě, najděte ve slovníku :-))

(německy)
Prag – Bratislava – Berlin. Moskau

Wer ist das? Das ist Milan. Wo wohnt Milan? Milan wohnt in Prag.
Und Alena? Alena wohnt auch in Prag.
Ist das Uwe? Nein, das ist Torsten. Torsten lebt in Berlin. Auch Katrin lebt in Berlin.
Da ist Mischa. Natascha ist auch da. Mischa lebt in Moskau.
Auch Natascha lebt dort.

.
.
.
. ŘEŠENÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
(výslovnost)
/Prág – Bratislava – Berlín – Moskau

Wer ist das? Das ist Milan. Wo wont Milan? Milan wont in Prág.
Und Alena? Alena wont auch in Prág.
Ist das Uwe? Najn, das ist Torsten. Torsten lébt in Berlín. Auch Katrin lébt in Berlín.
Dá ist Miša. Nataša ist auch da. Miša lébt in Moskau.
Auch Nataša lébt dort./
!!!! (pozn. když se naučíte číst tohle, další texty pro vám nebudou problém, protože se naučíte, že se třeba sch … čte jako „š“ a to se čte potom tak všude :-))

(česky)
Praha- Bratislava – Berlín – Moskva

Kdo je to? To je Milan. Kde bydlí Milan? Milan bydlí v Praze.
A lena? Alena bydlí také v Praze.
Je to Uwe? Ne, to je Torsten. Torsten žije v Berlíně. Také Katrin žije v Berlíně.
Tady je Mischa. Nataša je také tady. Mishca žije v Moskvě.
Také Nataša žije tam.
………………………………………………………………………………………………………………….
———————————————————————————————-
2.) Tak a teď překlad:
1.) Kdo je to? 2.) Je to Udo? 3.) Ano, to je Udo. 4.) Ne, to je Rolf. 5.) Kde je Gerda? 6.) Gerda je tady. 7.) Zde je Helmut. 8.) A tam je Herbert. 9.) Milan bydlí v Praze. 10.) Margit bydlí v Berlíně. 11.) Kdo bydlí v Bratislavě? 12.) Bydlí Olga také v Moskvě?

.
.
.
.ŘEŠENÍ !!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
překlad:
1.) Wer ist das? 2.) Ist das Udo? 3.) Ja, das ist Udo. 4.) Nein, das ist Rolf. 5.) Wo ist Gerda?
6.) Gerda ist da. 7.) Hier ist Helmut. 8.) Und da ist Herbert. 9.) Milan wohnt in Prag.
10.) Margit wohnt in Berlin. 11.) Wer wohnt in Bratislava? 12.) Wohnt Olga auch in Moskau?


Základní text

Tak, a máme tu další německé učivo xD …. Musím podotknout, že tohle nenií uplně pro začátečníky … třeba pro nějkou druhou první třídu, to asi ne, přeci jenom ke čtení a porozumění, musíte mít určité základy němčiny ….. ale přesto vám tu napíšu :

německy ………………………………………….. výslovnost ………………………………………..česky

Wer ist das? …………………………/Ver ist das/ ………………………..Kdo je to?
Das ist Jens. …………………………./Das ist Jens/ ………………………..To je Jens.
Ist das Uwe? …………………………/Ist das Uwe/ ……………………….Je to Uwe?
Ja, das ist Uwe. ……………………../Ja, das ist Uwe/…………………..Ano, to je Uwe.
Nein, das ist Petra…………………../Najn, das ist Petra/ ……………..Ne, to je Petra.
Wer ist da? …………………………../Ver ist dá/ …………………………Kdo je tady?
Uwe ist da. …………………………../Uwe ist dá./ ………………………Uwe je tady.
Und wo ist Uschi? …………………/Ind wo ist Uši/……………………A kde je Uši?
Er ist dost. …………………………../Er ist dort/ ………………………..On je tam.
Wo wohnt Milan? ………………../Wo, wont Milan/ …………………Kde bydlí Milan?
in Berlin………………………………/in Berlin/ …………………………… V Berlíně

Tak musim uznat, že jestli vidíte němčinu poprvý, tak je to pro vás asi obtížný, jen to vidět napsaný a sám/s si to říct, když neslyšíte tu výslovnost …. Proto jestli si nejste jistí, že to dobře vyslovujete, zkuste se zeptat radši někoho blízého, kdo s tím má zkušenost, a ví jak to vyslovit …..
Ale předpokládám, že zase nejste až tak maldí, a že už se určiteě učíte aspoň jeden jazyk ….
Jestli angličtinu, tak si to němčinou radši zatim moc nepleťte, ale jestli němčinu, a máte k ní už nějaký vztah, a máte aspoň základy, tak vám to jistě půjde levou zadní ……. 🙂


Německá abeceda

Tak jsem sem dala jak se čtou písmena v abecedě a další výslovnost dvou souhlásek. Tak vám přeji pěknou zábavu při učení a Zdrojík info

písmeno ……………… výslovnost (pozn. výslovnost jsem tu dala do /…../ …)
a ……………………… /á/
b ……………………… /bé/
c ………………………../cé/
d …………………………/dé/
e ………………………../é/
f …………………………/ef/
g ………………………../gé/
h ………………………../há/
i …………………………/í/
j ……………………../jot/
k ………………………/ká/
l ………………………/el/
m ……………………./em/
n ……………………./en/
o …………………../o/
p …………………../pé/
q ……………………./kú/
r ………………………/er/
s ………………………/es/
t ………………………/té/
u ……………………../ú/
v ……………………./fau/
w ……………………/vé/
x ……………………/isk/
y ……………………/ypsilon/
z ……………………./cet/

Tak tady jde hlavně o vyslovování jednotlivých písmen ….
pozor na: j, q, v, w, z …. jinak všechno se potom vyslovuje jako v české abecedě ….:-)

Němčina má jedno zvláštní písmenko … tím je … ß …. = ostré „S“ …. ostré s .. nahradí v němčině dvě „s“ za sebou „ss“ (dnes už je ale možné psát obě varianty buď .. ß nebo ss ….. více se ale spíš používaji dvě „es“ = „ss“ )

př: müssen = muset (zde jsou „ss“ )
Grüßen = pozdravy (zde je ostré S .. ß) pozn …. ostré „S“ .. ß … napíšete pomocí kláves alt+225 …

Pozor také na čtení některých skupin hlásek ….
sch = /š/
ei = /aj/
ie = /í/
některé „h“ se přímo nevyslovují – většinou uprostřed slov př: wohnen = bydlet čteme /vónen/
a již zmiňované „z“ čteme jako /c/ …. př: tanzen = tančit – /tancen/
………………………………………..

UPOZORNĚNÍ: !!!! – Tak musim uznat, že jestli vidíte němčinu poprvý, tak je to pro vás asi obtížný, jen to vidět napsaný a sám/s si to říct, když neslyšíte tu výslovnost …. Proto jestli si nejste jistí, že to dobře vyslovujete, zkuste se zeptat radši někoho blízého, kdo s tím má zkušenost, a ví jak to vyslovit …..
Ale předpokládám, že zase nejste až tak maldí, a že už se určiteě učíte aspoň jeden jazyk ….
Jestli angličtinu, tak si to němčinou radši zatim moc nepleťte, ale jestli němčinu, a máte k ní už nějaký vztah, a máte aspoň základy, tak vám to jistě půjde levou zadní ……. 🙂

Pár dalších slovíček

Dny v týdnu německy – wochentage
Česky

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Německy

r Montag
r
Dienstag
r
Mittwoch
r
Donnerstag
r
Freitag
r Samstag/Sonnabend
r
Sonntag
v úterý = am Dienstag
obvykle v úterý = dienstags
Názvy barev v němčině – Farben
česky
černý
modrý
béžový
žlutý
šedý
zelený
růžový
tmavý
tmavošedý
světlezelený
bílý
červený
hnědý

německy
schwarz
blau
beige [béž]
gelb
grau
grün
rosa
dunkel
dunkelgrau
hellgrün
weiß
rot
braun
Názvy měsíců v němčině – Monate
česky
1. leden
2. únor
3. březen
4. duben
5. květen
6. červen
7. červenec
8. srpen
9. září
10. říjen
11. listopad
12. prosinec
německy
r Januar
r Februar
r Mãrz
r April
r Mai
r Juni
r Juli
r August
r September
r Oktober
r November
r Dezember
v květnu = im Mai
půl roku = ein halbes Jahr
už půl roku = seit einem halben Jahr
v příštím měsíci = Im nãchsten Monat

Německý kalendář – jmený seznam

Januar Februar März
1. Neujahr, Maria
2. Makarius, Gregor, Otfried, Dietmar
3. Genoveva, Odilo, Irma
4. Angelika, Christiane
5. Emilia, Johann Nep.
6. Heilige 3 Könige, Raimund
7. Reinhold, Valentin
8. Severin, Erhard, Gudula, Heiko
9. Adrian, Julian, Alice
10. Paul Eins., Leonie
11. Thomas v.C.
12. Ernst, Tatjana, Xenia
13. Jutta, Hilmar, Hilarius
14. Rainer, Felix, Engelmar
15. Arnold, Romedius, Mauro, Arno
16. Marcel, Tilman, Dietwald, Uli
17. Anton Eins., Rosalind
18. Margitta, Ulfried, Uwe
19. Mario, Pia, Martha
20. Fabian, Sebastian, Ursula
21. Agnes, Meinrad, Ines
22. Vinzenz, Dietlinde, Jana
23. Hartmut, Emerentia, Guido
24. Franz v. S., Vera, Thurid, Bernd
25. Pauli Bekehrung., Wolfram
26. Timotheus u. Titus, Paula
27. Angela, Alrun, Gerd
28. Manfred, Thomas v. A., Karl, Karolina
29. Gerhard, Gerd, Josef Fr.
30. Martina, Adelgunde
31. Johannes B., Marcella, Rudbert


1. Brigitta, Brigitte, Reginald, Barbara
2. Mariä Lichtmess, Bodo, Stephan
3. Blasius, Ansgar, Oskar, Michael
4. Andreas C., Veronika, Jenny
5. Agatha, Albuin
6. Dorothea, Doris, Paul M.
7. Richard, Ava, Ronan
8. Elfrieda, Hieronymus. Philipp
9. Apollonia, Anne-Kathrin, Anna, Katharina
10. Scholastika, Siegmar, Bruno
11. Maria Lourdes, Theodora, Theodor
12. Benedikt, Eulalia
13. Christina, Irmhild, Adolf, Gisela
14. Valentin, Cyrill, Method
15. Siegfried, Jovita, Georgia
16. Juliana, Liane
17. Alexis, Benignus
18. Constanze, Simon, Simone
19. Irmgard, Irma, Hedwig
20. Corona, Falko, Jacinta
21. Petrus D., Gunhild, Enrica, Peter
22. Petri Stuhlfeier, Isabella, Pit
23. Romana, Raffaela, Polyk.
24. Matthias
25. Walburga, Edeltraud
26. Gerlinde, Ottokar, Edigna, Denis, Mechthild
27. Gabriel, Marko, Baldur
28. Roman, Silvana, Oswald, Detlev
29. Schalttag, Oswald


1. Albin, Roger, Leontina
2. Volker, Agnes, Karl
3. Kunigunde, Camilla, Leif, Friedrich
4. Kasimir, Edwin, Humbert
5. Gerda, Olivia, Dietmar, Tim
6. Fridolin, Nicola, Rosa, Nicole
7. Reinhard, Felicitas, Perpet., Volker
8. Johannes v.G., Gerhard
9. Franziska, Bruno, Barbara, Dominik
10. Emil, Gustav, 40 Märtyrer
11. Rosina, Alram, Ulrich
12. Beatrix, Almut, Serafina
13. Judith, Pauline, Leander14. Mathilde, Eva, Evelyn
15. Klemens, Louise
16. Herbert, Rüdiger
17. Gertrud, Gertraud, Patrick
18. Edward, Sibylle, Cyrill
19. Josef, Josefa, Josefine
20. Claudia, Wolfram
21. Christian, Axel, Emilia
22. Lea, Elmar, Reinhilde
23. Otto, Rebekka, Toribio
24. Karin, Elias, Heidelinde
25. Verkündigung d. Herrn, Lucia
26. Ludger, Manuel, Manuela, Lara
27. Augusta, Heimo, Ernst
28. Guntram, Ingbert, Willy
29. Helmut, Ludolf, Berthold
30. Amadeus, Diemut
31. Cornelia, Conny, Nelly, BenApril Mai Juni
1. Irene, Irina, Hugo
2. Franz v.P., Mirjam, Sandra, Frank
3. Richard, Lisa
4. Isidor, Konrad, Kurt
5. Crescentia, Vinzenz F., Juliane
6. Sixtus, William
7. Ralph, Johann Baptist
8. Walter, Beate, Rose-Marie
9. Waltraud, Casilda, Hugo
10. Gernot, Holda, Ezechiel, Engelbert
11. Stanislaus, Hildebrand, Reiner
12. Herta, Julius, Zeno
13. Ida, Hermenegild, Gilda
14. Ernestine, Erna, Elmo
15. Anastasia, Una, Damian
16. Bernadette, Magnus, Joachim
17. Eberhard, Wanda, Isadora, Max
18. Werner, Wigbert
19. Gerold, Emma, Leo, Timo
20. Odetta, Hildegund
21. Alexandra, Anselm
22. Alfred, Kaj, Leonidas
23. Georg, Jörg, Jürgen
24. Wilfried, Egbert, Virginia, Marion
25. Markus Ev., Erwin
26. Helene, Consuela
27. Zita, Petrus C, Montserrat
28. Hugo, Pierre, Ludwig
29. Katharina v.S., Roswitha, Katja
30. Pauline, Silvio, Pius V.
1. Josef d. Arbeiter, Arnold
2. Siegmund, Boris, Zoë
3. Philipp u. Jakob, Viola, Alexander
4. Florian, Guido, Valeria
5. Gotthard, Sigrid, Jutta
6. Gundula, Antonia, Britto
7. Gisela, Silke, Notker, Helga
8. Ida, Ulrike, Ulla, Klara
9. Beat, Caroline, Volkmar, Theresia
10. Isidor, Gordian, Liliana, Damian de Veuster
11. Joachim, Mamertus
12. Pankratius, Imelda, Joana
13. Servatius, Rolanda
14. Bonifatius, Ismar, Pascal, Christian
15. Sophie, Sonja, Hertraud
16. Johann Nepomuk, Adolf
17. Dietmar, Pascal,Antonella
18. Erich, Erika, Johannes I., Felix
19. Ivo, Yvonne, Kuno
20. Bernhardin, Elfriede,Mira
21. Hermann, Wiltrud, Konst.
22. Julia, Rita, Ortwin, Renate
23. Renate, Désirée, Alma
24. Dagmar, Esther
25. Urban, Beda, Magdalene, Miriam
26. Marianne, Philipp N.
27. August, Bruno, Randolph
28. Wilhelm, German
29. Erwin, Irmtraud, Maximin
30. Ferdinand, Johanna
31. Petra, Mechthild, Helma
1. Simeon, Silka, Silvana
2. Armin, Erasmus, Blandina
3. Karl, Silvia, Hildburg, Karoline
4. Christa, Klothilde, Iona, Eva
5. Winfried Bonifatius, Erika
6. Norbert, Bertrand, Kevin, Alice
7. Robert, Gottlieb, Anita
8. Medardus, Elga, Chlodwig
9. Grazia, Annamaria, Ephr., Diana
10. Diana, Heinrich, Heinz, Olivia
11. Paula, Barnabas, Alice, Udo
12. Guido, Leo III., Florinda
13. Antonius v.P., Bernhard
14. Hartwig, Meinrad
15. Veit, Lothar, Gebhard, Bernhard
16. Benno, Luitgard, Quirin, Julietta
17. Adolf, Volker, Alena
18. Elisabeth, Ilsa, Marina, Isabella
19. Juliana, Romuald
20. Adalbert, Florentina, Margot
21. Alois, Aloisia, Alban, Ralf
22. Rotraud, Thomas M.
23. Edeltraud, Ortrud, Marion
24. Johannes d.T., Reingard
25. Eleonora, Ella, Dorothea, Doris
26. David, Konstantin, Vigil., Paul
27. Hemma, Heimo, Cyrill, Daniel
28. Harald, Ekkehard, Irenäus, Senta
29. Peter u. Paul, Gero
30. Otto, Bertram, Ehrentrud
Juli August September
1. Dietrich, Aaron, Theobald, Regina
2. Mariä Heimsuchg, Wiltrud, Jakob
3. Thomas Ap., Ramon, Ramona
4. Ulrich, Berta, Elisabeth, Else
5. Albrecht, Kira, Letizia
6. Marietta G., Goar, Isaias
7. Willibald, Edda, Firmin
8. Kilian, Amalia, Edgar
9. Veronika, Hermine, Hannes
10. Knud, Engelbert, Raphael, Sascha
11. Olga, Oliver, Benedikt
12. Siegbert, Henriette, Felix, Eleonore
13. Heinrich, Sarah, Arno
14. Roland, Camillo, Goswin
15. Bonaventura, Egon, Björn
16. Carmen, Irmgard
17. Gabriella, Charlotte
18. Arnulf, Ulf, Friedrich
19. Marina, Reto, Bernold
20. Margaretha, Greta, Elias
21. Daniel, Daniela, Stella, Julia
22. Magdalena, Marlene, Verena
23. Birgitta, Birgit, Liborius
24. Christoph, Sieglinde, Luise
25. Jakob d.Ä., Valentina
26. Anna u. Joachim, Gloria
27. Rudolf, Rolf, Pantaleon, Natalie
28. Adele, Ada, Innozenz, Benno
29. Martha, Olaf, Ladislaus, Flora
30. Ingeborg, Inga, Petrus C.
31. Ignatius, Joseph v. Ar., Herrmann
1. Alfons, Kenneth, Peter F., Uwe
2. Eusebius, Adriana, Julian, Julan
3. Lydia, August, Nikodemus
4. Johannes M.V., Rainer, Reinhard
5. Oswald, Maria Schnee
6. Christi Verklärung, Gilbert
7. Cajetan, Afra, Albert
8. Dominik, Cyriak, Elgar
9. Edith, Altmann, Roman
10. Laurenz, Lars, Astrid
11. Klara, Philomena, Donald
12. Radegunde, Innozenz XI., Andreas
13. Hippolyt, Marko, Cassian
14. Meinhard, Maximilian K.
15. Mariä Himmelfahrt, Steven
16. Stefan, Rochus, Alfried, Stephanie
17. Gudrun, Hyazinth, Janine, Clara
18. Helena, Rainald, Claudia
19. Sebald, Johann E., Julius, Bert
20. Bernhard, Bernd, Ronald, Samuel
21. Pius X., Maximilian, Pia
22. Regina, Maria Regina, Sigfried
23. Rosa, Isolde, Zachäus
24. Bartholomäus, Michaela, Isolde
25. Ludwig, Elvira, Ebba, Patricia
26. Patricia, Miriam, Teresa, Margarita
27. Monika, Gebhard, Vivian
28. Augustin, Adelinde, Aline, Vivian
29. Johannes Enthauptung, Beatrice
30. Felix, Heribert, Rebekka, Alma
31. Raimund, Aidan, Paulinus, Anja
1. Verena, Ruth, Ägidius
2. Ingrid, René, Salomon, Franz
3. Gregor, Silvia, Phoebe, Sonja
4. Rosalie, Ida, Iris, Irmgard, Sven
5. Roswitha, Urs, Hermine
6. Magnus, Gundolf, Bertram, Beate
7. Regina, Otto, Ralph
8. Mariä Geburt, Adrian, Otmar
9. Otmar, Edgar, Pedro Cl.
10. Diethard, Isabella, Carlo, Niels
11. Helga, Felix u. Regula, Louis
12. Maria Namen, Gerfried
13. Notburga, Tobias, Johann.
14. Kreuzerhöhung, Albert, Jens
15. Dolores, Melitta, Melissa
16. Ludmilla, Cornelius
17. Hildegard, Robert, Ariane
18. Lambert, Herlinde, Rica
19. Wilhelmine, Januarius, Thorsten
20. Hertha, Eustach., Candida, Susanna
21. Matthäus, Deborah, Jonas
22. Mauritius, Emmeram, Gundula
23. Linus, Thekla, Gerhild
24. Rupert, Virgil, Gerhard
25. Klaus, Serge, Irmfried
26. Kosmas, Damian, Cosima
27. Vinzenz, Hiltrud, Dietrich
28. Wenzel, Lioba, Giselher
29. Michael, Michaela, Gabriel, Gabriela, Gabi
30. Hieronymus, Urs, Victor
Oktober November Dezember
1. Remigius, Theresia v.L., Werner, Andrea
2. Schutzengelfest, Gideon, Bianca, Jacqueline
3. Ewald, Udo, Bianca, Paulina
4. Franz v.A., Edwin, Aurora, Emma, Thea
5. Herwig, Meinolf, Gallina
6. Bruno, Adalbero, Melanie, Brunhild, Gerald
7. Rosa Maria, Justina, Jörg, Denise, Marc
8. Günther, Laura, Hannah, Gerda
9. Sibylle, Sara, Dionys, Elfriede
10. Viktor, Samuel, Gereon, Valerie
11. Alexander, Manuela, Georg
12. Maximilian, Horst, Pilár, David
13. Koloman, Edward, Andre
14. Burkhard, Calixtus, Alan, Otilie
15. Theresia v.A., Aurelia, Franziska
16. Hedwig, Gallus, Gordon, Carlo
17. Rudolf, Marie-Louise, Adelheid
18. Lukas, Gwenn, Justus, Viviana
19. Frieda, Frida, Isaak, Paul v. K.
20. Wendelin, Ira, Irina, Jessica
21. Ursula, Ulla, Celina, Holger
22. Cordula, Salome, Ingbert
23. Johannes C., Severin, Uta
24. Anton, Armella, Alois, Aloisia, Victoria
25. Ludwig, Lutz, Darja, Hans
26. Amand., Albin, Wieland, Anastacia, Josephine
27. Sabina, Wolfhard, Christa, Stefan
28. Simon u. J. Thaddäus, Freddy
29. Ermelinda, Melinda, Franco, Grete
30. Dieter, Alfons, Angelo, Sabine
31. Wolfgang, Quentin, Melanie
1. Allerheiligen, Harald
2. Allerseelen, Angela
3. Hubert, Pirmin, Martin P., Silvia
4. Karl, Karla, Modesta, Charles
5. Emmerich, Zacharias, Hardy
6. Leonhard, Christine, Nina
7. Engelbert, Carina, Willibr., Tina
8. Gottfried, Willehad, Karina
9. Theodor, Herfried, Roland, Gregor
10. Leo, Andrea, Andreas, Jens, Ted
11. Martin, Senta, Mennas, Leonie
12. Christian, Kunibert, Martin
13. Eugen, Stanislaus, Livia, Rene
14. Sidonia, Nikolaus T., Karl
15. Leopold, Leopoldine, Albert, Nikolaus
16. Margarita, Otmar, Arthur
17. Gertrud, Hilda, Florin, Walter
18. Odo, Alda, Roman, Bettina
19. Elisabeth, Bettina, Lisa, Roman
20. Edmund, Corbinian, Felix, Elisabetz
21. Amalie, Amelia, Rufus, Edmund
22. Cäcilia, Silja, Salvator, Rufus
23. Clemens, Detlef, Columb., Salvator
24. Flora, Albert, Chrysogon, Clemens
25. Katharina, Kathrin, Katja, Jasmin
26. Konrad, Kurt, Anneliese
27. Uta, Brunhilde, Albrecht, Ida
28. Berta, Jakob, Albrecht
29. Friedrich, Friederike, Berta
30. Andreas, Andrea, Volkert, Kerstin
1. Blanka, Natalie, Eligius
2. Bibiana, Lucius, Jan
3. Franz Xaver, Jason
4. Barbara, Johannes v.D.
5. Gerald, Reinhard, Niels
6. Nikolaus, Denise, Henrike
7. Ambros, Farah, Benedikte
8. Mariä Empfängnis, Edith
9. Valerie, Liborius, Reinmar

10. Emma, Imma, Loretta
11. Arthur, Damasus, Tassilo
12. Johanna, Hartmann
13. Lucia, Ottilia, Jodok, Johanna
14. Berthold, Johannes v.K.
15. Christiane, Nina, Paola
16. Adelheid, Heidi, Elke
17. Lazarus, Jolanda, Viviana
18. Esperanza, Luise, Gratian
19. Susanna, Benjamin
20. Julius, Holger, Eike
21. Ingmar, Ingo, Hagar
22. Jutta, Francesca-Saveria
23. Victoria, Johannes C.
24. Hl. Abend, Adam u. Eva
25. Christfest (Weihnachten)
26. Stephan, Stephanie
27. Johannes Ev., Fabiola
28. Unschuldige Kinder, John
29. David, Tamara, Jessica
30. Hermine, Minna, Herma
31. Silvester, Melanie

Pár základních slovíček

Slovníček

Základní výrazy

– ano – ja; ne – nein – děkuji – danke; prosím -bitte – promiňte – Etschuldigung – nerozumím – Ich verstehe nicht. – kde/kdy /jak/proč- wo/wenn/wie/warum

Pozdrav, představení, oslovení

– dobrý den – Grüßgott (Guten Tag) – dobrou noc – Gute Nacht – na shledanou – Auf Wiedersehen – ahoj – Hallo – Čech – Tscheche – jak se máte? Dobře/ Špatně. Wie geht’s? Gut/Nicht gut. – pan/paní – Herr/Frau – manžel/ka – Ehemann/Ehefrau

Nakupování

– peníze – (Kolik to stojí? -Wie viel kostet es?) – směnárna – Wechselstube – obchod – Geschäft – potraviny – Nahrungsmittel – nápoj – Getränk – chléb – Brot – voda – Wasser – maso vepřové/hovězí -Fleisch (Schwein/Rindfleisch) – ryba – Fisch – cigareta – Tschig (Zigarette) – alkohol – Alkohol – restaurace – Restaurant – jídelníček – Menu