Rubrika: Odpadkový koš

Slunce seno a kobra11

když jsem to porpvé ulsyšela na TV NOVA upoutávku na trilogii Slunce seno,….. dost jsem se zasmála a tak jsem si řekla se s vámi o to musím podělit.

Nový vůz pro dálniční policii

když se podíváte pozorně na kapotu Ferrari, tak nápis „Policie“ je udělaná jako atrapa. Takhle to vidím já.
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Euro (mince + bankovky)

Oficiální logo Eura.
Euro (EUR nebo €) je jednotná měna 16 členských států Evropské unie. Euro bylo ustanoveno 1. ledna 1999 a eurobankovky a mince (viz Euromince) vešly v platnost 1. ledna 2002.

Existuje 7 různých eurobankovek, kdy každá má rozdílnou barvu a velikost. Všechny jsou v tématu různých evropských architektonických slozích. Na lícové straně jsou zobrazena okna nebo brány a na rubové straně mosty. Důraz byl také kladen na to, aby příklady architektury nereprezentovaly žádnou skutečnou památku.
Na všech bankovkách je zobrazen motiv evropské vlajky, iniciály Evropské centrální banky v pěti jazykových verzích (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP), mapa Evropy na zadní straně, název „EURO“ v obou abecedách (latinské a řecké) a podpis nynějšího prezidenta ECB.
Design eurobankovek byl vybrán ze 44 návrhů v konkurzu, který byl pořádán při zasedání Evropského měnového institutu 12. února 1996. Vítězná přihláška, vytvořená Robertem Kalinou z Rakouské národní banky, byla vybrána 3. prosince 1996.

Popis bankovek

Lícová strana Rubová strana Nominální hodnota Rozměry Dominantní barva Architektonický sloh Časový úsek Tiskařský kód
5 Euro.Recto.png 5 Euro.Verso.png 5 eur | 5 € 120 x 62 mm šedá antika do 5. století levý okraj obrazu
10 Euro.Recto.png 10 Euro.Verso.png 10 eur | 10 € 127 x 67 mm červená románský sloh 11. a 12. století osmihodinová hvězda
20 Euro.Recto.png 20 Euro.Verso.png 20 eur | 20 € 133 x 72 mm modrá gotika 13. a 14. století devítihodinová hvězda
50 Euro.Recto.png 50 Euro.Verso.png 50 eur | 50 € 140 x 77 mm oranžová renesance 15. a 16. století pravý okraj obrazu
100 Euro.Recto.png 100 Euro.Verso.png 100 eur | 100 € 147 x 82 mm zelená baroko a rokoko 17. a 18. století vpravo od devítihodinové hvězdy
200 Euro.Recto.png 200 Euro.Verso.png 200 eur | 200 € 153 x 82 mm žlutá secese 19. a 20. století nad sedmihodinovou hvězdou
500 Euro.Recto.png 500 Euro.Verso.png 500 eur | 500 € 160 x 82 mm fialová moderní architektura 20. století 20. a 21. století devítihodinová hvězda
Zámořská území jsou také zobrazena na mapě na zadní straně: Azory, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinik, Réunion a Kanárské ostrovy. Kypr a Malta nejsou zobrazeny, protože se připojily k Evropské unii až v roce 2004. Navíc je Malta příliš malá, protože nejmenší možná velikost pro zobrazení je 400km²

Kódy zemí

Písmeno na začátku sériového čísla označuje zemi, ve které byla bankovka vytištěna:
Kódy členských zemí eurozóny, které zatím vlastní bankovky netiskou
 • R – Lucembursko Lucemburské bankovky přes přidelený národní kód využívají kód státu, v kterém byly vytištěny.
Písmena vyhrazená pro staré členy EU, které Euro ještě nezavedly:
Euromince jsou mince měny euro; existuje celkem 8 nominálních hodnot euromincí (1 eurocent, 2 eurocenty, 5 eurocentů, 10 eurocentů, 20 eurocentů, 50 eurocentů, 1 euro, 2 eura. Každý stát, který je členem eurozóny, nebo je k tomu oprávněn dohodami s Evropskou unií, vydává mince s vlastní rubovou stranou, lícová strana je pro všechny země společná.
Euromince (i eurobankovky) byly do oběhu uvolněny 1. ledna 2002.
Euro (EUR nebo ) je měna 16 členských států Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko), čtyř evropských mikrostátů, které jsou v měnové unii s členskými státy EU (Andorra, Monako, San Marino a Vatikán), Černé Hory a Kosovo.
Lícová strana
Všechny mince mají shodnou lícovou stranu s hodnotou mince s designem od belgického designéra Luca Luyckxe. Vzhled mincí 1, 2 a 5 centů symbolizuje umístění Evropy ve světě. Mince 10, 20 a 50 centů, 1 a 2 eura zobrazují Evropu. Na všech mincích je také zobrazeno 12 hvězd.
Mince mohou mít na sobě také dřívější rok než 1999, kdy bylo Euro zavedeno (pouze francouzské, španělské, belgické, finské a nizozemské mince). Tyto země tradičně dávají na mince rok vyražení místo roku, kdy byly uvolněny do oběhu.
Znázornění euromincí (2007 – ) • Lícová strana
0,01 € 0,02 € 0,05 €
Přední strana euromince 1 cent.
Přední strana euromince 2 centy.
Přední strana euromince 5 centů.
Zobrazení zeměkoule s Evropou, Afrikou a Asií.
0,10 € 0,20 € 0,50 €
Přední strana euromince 10 centů.
Přední strana euromince 20 centů.
Přední strana euromince 50 centů.
Zobrazení evropského kontinentu.
1 € 2 €
Přední strana euromince 1 euro.
Přední strana euromince 2 eura.
Zobrazení evropského kontinentu.

Původní vzhled

Mince ražené mezi lety 1999 – 2006 měly na lícové straně vyobrazeny pouze státy Evropské unie před rozšířením v roce 2004. 7. června 2005 bylo rozhodnuto, že bude vzhled předních stran mincí ze severského zlata a dvoubarevných mincí změněn [1]. Nové mince ražené od roku 2007 reagují na rozšíření Evropské unie a zobrazují celou Evropu – nejenom 15 původních států EU. První mince s novým vzhledem byla vyražena Slovinskem roku 2007. Mince nejnižších hodnot (1, 2 a 5 centů) si ponechaly shodný design.

0.10 € 0.20 € 0.50 € 1 € 2 €

Rubová strana

Státy EU

Každý stát eurozóny má svůj vlastní design na rubové straně mincí. Tyto designy se liší od jednoho zobrazení na mincích všech nominálních hodnot (např.: Belgie) po různá zobrazení na každé z mincí (např.: Itálie). V monarchiích je často na zadní straně mince zobrazen portrét vládce, který je někdy převzat z předchozí měny. Státy, které monarchiemi nejsou, většinou na mince zobrazují národní památky a symboly.
Pro vzhled národních rubových stran euromincí platí několik pravidel a směrnicí. Nejnovější doporučení Evropské komise týkající se vzhledu euromincí pochází z 17. prosince 2008. Obsahuje 10 článků; zde jsou uvedeny pouze ty, které se přímo dotýkají vzhledu mincí:
 • Národní strany všech nominálních hodnot euromincí určených k oběhu by měly obsahovat označení vydávajícího členského státu ve formě názvu členského státu nebo jeho zkratky.
 • Na národní straně euromincí určených k peněžnímu oběhu by neměla být znovu uvedena nominální hodnota mince, ani jakákoli její část, ani název jednotné měny nebo její podjednotky, pokud takové označení nevychází z rozdílné abecedy.
 • Vlys hrany mince v hodnotě dvou eur může nést označení nominální hodnoty za předpokladu, že je použita pouze číslice „2“ a /nebo údaj „euro“.
 • Národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu by měla nést dvanáct hvězd evropské vlajky, které zcela lemují národní vzor, a to včetně označení roku a názvu vydávajícího členského státu. Evropské hvězdy mají být zobrazeny stejně jako na evropské vlajce.
 • Vzory použité na národních stranách euromincí určených k peněžnímu oběhu znějící na euro nebo centy jsou neměnné, změna je však možná, pokud dojde ke změně hlavy státu zobrazené na minci. Vydávající členské státy by však měly mít možnost aktualizovat vzor na euromincích zobrazující hlavu státu každých patnáct let tak, aby se přihlédlo ke změnám vzhledu hlavy státu. Vydávající členské státy by také měly mít možnost aktualizovat vzor národních stran euromincí tak, aby byly plně v souladu s tímto doporučením. Dočasné uvolnění či provizorní obsazení funkce hlavy státu by nemělo poskytovat právo na změnu národních stran běžných euromincí určených k peněžnímu oběhu.
Toto doporučení se nevztahuje na mince vyražené před datem vydání tohoto dokumentu. V současnosti (leden 2009) nejsou tyto pravidla dodržena u německých, rakouských, řeckých, nizozemských a lucemburských mincí. Předpokládá se, že tyto státy v budoucnu svoje euromince změní tak, aby vyhovovaly tomuto doporučení.

Mikrostáty

Přestože nejsou členy Evropské unie, mají Monako, San Marino a Vatikán (na rozdíl od Andorry) také euromince s vlastním vzhledem zadní strany, které běžně nekončí v oběhu, ale stávají se poutačem pro sběratele.
 • Na monackých euromincích první série byl zobrazen znak a pečeť královské rodiny a portrét posledního vládce knížete Rainiera III. Současné mince nesou obraz současného vládce knížete Alberta II. a jeho monogram.
 • Na sanmarinských euromincích jsou vyobrazeny různé věže a veřejné budovy z malého státu a také státní znak.
 • Vatikánské mince vystřídaly už tři různé vzhledy. Do roku 2005 je na mincích zobrazen papež Jan Pavel II. a až po nástupu Benedikta XVI. se začaly razit mince s jeho portrétem. V období mezi „vládami“ jednotlivých papažů byly vyraženy mince s motivem papežské kanceláře. V zemích jako Francie však způsobuje používání mincí s podobiznou hlavy církve mírnou kontroverzi.
Andorra si zabezpečila právo razit svou vlastní národní lícovou stranu mincí před tím, než souhlasila s předpisy v roce 2005, které snižují její status daňového ráje. Byl změněn úřad pro ražení mincí z urgellského biskupa na andorrskou vládu.
Mince s malou nominální hodnotou
Finsko nepoužívá a nemá v oběhu mince 1 a 2 centy.
Nizozemsko se kvůli nátlaku maloobchodů, pro které je používání těchto mincí příliš finančně náročné, rovněž pokouší zbavit platnosti mince 1 a 2 centy. Po úspěšném experimentu v obchodech ve Woerdenu v květnu 2004 začali maloobchodníci z celého Nizozemska žádat, aby byly používány pouze mince s nominální hodnotou od 5 centů od září 2004. Přestože mince 1 a 2 centy jsou teď v Nizozemsku velmi málo časté, stále zůstávají oficiální měnou a platidlem.
Pokud se některý stát rozhodne, že nebude razit mince s malou nominální hodnotou, mince z ostatních členských států stále zůstanou oficiálním platidlem. Tyto mince jsou ale běžně používány pouze okrajově.
Protože Finsko sice nepoužívá euromince 1 a 2 centy, ale stále je razí, jsou sběrately vysoce ceněny. Tyto mince v dobrém stavu mohou mít cenu i tisíckrát větší, než je jejich nominální hodnota.

Přehledně: Kolik zaplatíte, když budete v zahraničí řídit bez rozsvícených světel

V některých evropských zemích celoroční povinnost denního svícení při jízdě automobilem neplatí.
Zhruba 60 procent všech českých dovolených je realizováno automobilem, uvádí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). A Češi samozřejmě velmi často míří i do nejrůznějších evropských zemí. 

V jakých zemích platí pro řidiče povinnost denního svícení a kolik vás bude stát pokuta za nedodržení této povinnosti, přináší níže uvedený přehled.

Zatímco například v Německu a Rakousku je rozsvícení světel na uvážení řidiče, na Slovensku vás zhasnutá světla vyjdou v přepočtu nejméně na 1700 korun, v Norsku zaplatíte téměř pět tisíc.
Když zapomenete rozsvítit ve Francii nebo ve Švýcarsku, policista to s vámi vyřeší jen domluvou.

Bosna a Hercegovina:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení 400 Kč (v přepočtu)
Bulharsko:
v období 1. 11. – 1. 3. na všech silnicích, pokuta za nedodržení 300 Kč (v přepočtu)
Dánsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení 1700 Kč (v přepočtu)
Česká republika:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení do 2000 Kč
Estonsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení do 5000 Kč (v přepočtu)
Finsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení 1300 Kč (v přepočtu)
Francie:
celoročně všechny silnice, za nedodržení se řeší domluvou
Chorvatsko:
od poslední říjnové neděle do poslední březnové neděle na všech silnicích, pokuta za nedodržení 1000 Kč (v přepočtu)
Island:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení 800 Kč (v přepočtu)
Itálie:
celoročně dálnice a mimo město, pokuta za nedodržení od 1000 Kč (v přepočtu)
Lotyšsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení 200 Kč (v přepočtu)
Litva:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení do 400 Kč (v přepočtu)
Makedonie:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení 900 Kč (v přepočtu)
Maďarsko:
celoročně dálnice a mimo město, pokuta za nedodržení od 1000 Kč (v přepočtu)
Německo:
dle uvážení řidiče
Norsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení 4800 Kč (v přepočtu)
Polsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení do 1300 Kč (v přepočtu)
Rakousko:
dle uvážení řidiče
Rumunsko:
celoročně dálnice a mimo město, pokuta za nedodržení od 500 Kč (v přepočtu)
Rusko:
celoročně dálnice a mimo město, pokuta za nedodržení do 5200 Kč (v přepočtu)
Slovensko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení od 1700 Kč (v přepočtu)
Slovinsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení od 1000 Kč (v přepočtu) 
Švédsko:
celoročně všechny silnice, pokuta za nedodržení od 1000 Kč (v přepočtu)
Švýcarsko:
celoročně všechny silnice, za nedodržení se řeší domluvou
zdroj:ihned.cz

Klávesové zkratky

 • Alt + 1 ☺
 • Alt + 2 ☻
 • Alt + 3 ♥
 • Alt + 4 ♦
 • Alt + 5 ♣
 • Alt + 6 ♠
 • Alt + 7 •
 • Alt + 8 ◘
 • Alt + 9 ○
 • Alt + 10 ◙

 • Alt + 11 ♂
 • Alt + 12 ♀
 • Alt + 13 ♪
 • Alt + 14 ♫
 • Alt + 15 ☼
 • Alt + 16 ►
 • Alt + 17 ◄
 • Alt + 18 ↕
 • Alt + 19 ‼
 • Alt + 20 ¶
 • Alt + 21 §
 • Alt + 22 ▬
 • Alt + 23 ↨
 • Alt + 24 ↑
 • Alt + 25 ↓
 • Alt + 26 →
 • Alt + 27 ←
 • Alt + 28 ∟
 • Alt + 29 ↔
 • Alt + 30▲
 • Alt + 31▼
 • Alt + 64 @
 • Alt + 0169 ©
 • Alt + 0174 ®
 • Alt + 0164 ¤
 • Alt + 458 ╩
 • Alt + 459 ╦
 • Alt + 0134 †
 • Alt + 0215 ×

Co znamená tvé jméno? – chlapci (A-Z)

Adam – falešný, bázlivý, neuprímný
Adolf – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Alan – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Albert – nevinný, pritom zlý, dvojí tváre
Aleš – vždy ochotný pomoci, odhodlaný, kamarádský
Alexandr – oddaný milovník, uprímný, nebojácný
Alexej – neverný, nesnese odpor, nekamarádský
Alfons – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Alois – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Andrej – umelecký typ, veselý, rozverný
Antonín – pokrytecký, hezký, nevšímavý


Arnošt – nejistý, namyšlený, staromódní
Artur – pracovitý, ohleduplný, pozorný
Bartolomej – smyslný, náruživý, proradný
Bedrich – vznešený, povýšený, nekamarádský
Benedikt – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Benjamín – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Bernard – nevinný, pritom zlý, dvojí tváre
Blahoslav – oddaný milovník, uprímný, nebojácný
Blažej – neverný, nesnese odpor, nekamarádský
Bohdan – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Bohumil – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Bohumír – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Bohuslav – marnivý, pravdomluvný, spolehlivý
Boleslav – duverivý, nestálý, uprímný
Bonifác – namyšlený, vlídný, starostlivý
Boris – nekonfliktní, milující, usmevavý
Borek – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Borivoj – nejistý, namyšlený, staromódní
Bronislav – pracovitý, ohleduplný, pozorný
Bruno – tichý, nezkušený, vybíravý
Bretislav – výkvet spolecnosti, nesnáší neúspech
Ctibor – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Ctirad – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Cyril – nevinný, pritom zlý, dvojí tváre
Cenek – nudný, nenápadný, dobrosdrdecný
Cestmír – srandista, ochotný, fajn kluk
Dalibor – umelecký typ, veselý, rozverný
Dalimil – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Daniel – oddaný milovník, uprímný, nebojácný
David – neverný, nesnese odpor, nekamarádský
Dobroslav – citlivý,pracovitý, parádivý
Dominik – neobvyklý, sporádaný, komický
Drahoslav – tichý, nezkušený, vybíravý
Dušan – nechápavý, netrpelivý, prihlouplý
Eduard – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Emanuel – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Emil – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Erik – nejistý, namyšlený, staromódní
Evžen – pracovitý, ohleduplný, pozorný
Felix – namyšlený, vlídný, starostlivý
Ferdinand – nekonfliktní, milující, usmevavý
Filip – trpelivý, inteligentní, príjemný
František – milovník vlasti, netolerantní, vzdelaný
Gabriel – oddaný milovník, uprímný, nebojácný
Gustav – neverný, nesnese odpor, nekamarádský
Hanuš – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Havel – marnivý, pravdomluvný, spolehlivý
Herbert – duverivý, nestálý, uprímný
Herman – umelecký typ, veselý, rozverný
Hubert – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Hugo – nudný, nenápadný, dobrosdrdecný
Hynek – neobvyklý, sporádaný, komický
Ignác – namyšlený, vlídný, starostlivý
Igor – nekonfliktní, milující, usmevavý
Ivan – simulant, touží jen po sláve a penezích
Ivo – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Jáchym – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Jakub – nestálý, idol dívcích srdcí, tolerantní
Jan – neobvyklý vzhled, zajímavý, chápavý
Jarmil – oddaný milovník, uprímný, nebojácný
Jaromír – neverný, nesnese odpor, nekamarádský
Jaroslav – vznešený, bohatý, vybíravý v dívkách
Jeroným – tichý, nezkušený, vybíravý
Jindrich – nadaný, srandista, nemá pochopení
Jirí – zádumcivý, dobrý kamarád, troškarský
Jonáš – citlivý,pracovitý, parádivý
Josef – kamarád dívek, nerozhodný, bázlivý
Julius – umelecký typ, veselý, rozverný
Kamil – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Karel – mírný, labilní povahy, oddaný
Kazimír – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Klement – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Kristián – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Kryštof – marnivý, pravdomluvný, spolehlivý
Kvetoslav – duverivý, nestálý, uprímný
Kvido – nudný, nenápadný, dobrosdrdecný
Ladislav – domýšlivý, falešný, nadrazený
Leopold – oddaný milovník, uprímný, nebojácný
Leoš – neverný, nesnese odpor, nekamarádský
Libor – hloupý, rozmazlený, poddajný
Lubomnír – umelecký typ, veselý, rozverný
Lubor – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Luboš – neobvyklý, sporádaný, komický
Ludek – nevšímavý, zásadový, nestálý
Ludek – tichý, nezkušený, vybíravý
Lukáš – delá dobrý dojem, brzy selže, nemluví pravdu
Lumír – namyšlený, vlídný, starostlivý
Marcel – nekonfliktní, milující, usmevavý
Marek – nevinný, ostýchavý, mekký
Marian – neobvyklý, sporádaný, komický
Martin – prudká povaha, neuprímný, nekompromisní
Matej – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Matouš – nejistý, namyšlený, staromódní
Maxmilián – pracovitý, ohleduplný, pozorný
Medard – citlivý,pracovitý, parádivý
Michal – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Milan – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Mikuláš – nudný, nenápadný, dobrosdrdecný
Miloslav – idol devcat, neprátelský, paranoidní
Miloš – neobvyklý, sporádaný, komický
Miroslav – zvláštní, nevhodný objekt, klamající
Mojmír – oddaný milovník, uprímný, nebojácný
Norbert – neverný, nesnese odpor, nekamarádský
Oldrich – verný dívkám, srandista, pohodlný
Oleg – umelecký typ, veselý, rozverný
Oliver – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Ondrej – zamilovaný do sebe, egoista, otevrený svetu
Oskar – tichý, nezkušený, vybíravý
Ota – prísný, nemá smysl pro humor, omezený
Otakar – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Otmar – marnivý, pravdomluvný, spolehlivý
Pankrác – duverivý, nestálý, uprímný
Patrik – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Pavel – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Petr – nevinný, pritom zlý, dvojí tváre
Pravoslav – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Prokop – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Premysl – citlivý,pracovitý, parádivý
Radek – pritažlivý, uprímný, stojí si za svým
Radim – umelecký typ, veselý, rozverný
Radomír – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Radoslav – neobvyklý, sporádaný, komický
Radovan – nudný, nenápadný, dobrosdrdecný
René – nelidský, má pochopení, nevtíravý
Richard – nevychovaný, pomstychtivý, proradný
Robert – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Robin – nejistý, namyšlený, staromódní
Roland – pracovitý, ohleduplný, pozorný
Roman – neprítel, dokonalý, citlivý
Rostislav – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Rudolf – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Rehor – nevinný, pritom zlý, dvojí tváre
Samuel – namyšlený, vlídný, starostlivý
Servác – nekonfliktní, milující, usmevavý
Silvesr – citlivý,pracovitý, parádivý
Slavoj – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Slavomír – marnivý, pravdomluvný, spolehlivý
Sobeslav – duverivý, nestálý, uprímný
Stanislav – zákerný, touží po sláve, necitlivý
Svatopluk – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Svatoslav – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Šimon – umelecký typ, veselý, rozverný
Štefan – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Štepán – tichý, nezkušený, vybíravý
Tadeáš – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Teodor – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Tibor – nevinný, pritom zlý, dvojí tváre
Tomáš – pravdomluvný, cestný, nepoddajný
Václav – detský, mírný, kamarádský
Valdemar – nudný, nenápadný, dobrosdrdecný
Valentýn – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Vavrinec – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Venceslav – citlivý, pracovitý, parádivý
Vendelín – namyšlený, vlídný, starostlivý
Veroslav – nekonfliktní, milující, usmevavý
Viktor – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Vilém – nejistý, namyšlený, staromódní
Vincenc – pracovitý, ohleduplný, pozorný
Vítek – umelecký typ, veselý, rozverný
Vítezslav – pokrytecký, hezký, nevšímavý
Vladan – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Vladimír – nevinný, pritom zlý, dvojí tváre
Vladislav – konfliktní, marnivý, vše pochopí
Vlastislav – marnivý, pravdomluvný, spolehlivý
Vlastimil – duverivý, nestálý, uprímný
Vojtech – vtipný, panovacný, nestálý
Vratislav – dobrý na hrišti, nesnáší neúspech
Zbynek – dobrý kamarád, ohleduplný, vzpurný
Zbyšek – tichý, nezkušený, vybíravý
Zdenek – roztržitý, palicatý, panovacný
Zikmund – citlivý,pracovitý,pravdivý

Co znamená tvé jméno? – dívky (A-Ž)

Adéla – veselá, milá, špatná kamarádka
Adriana – uštěpačná, zlomyslná, dobrá kámoška
Agáta – málomluvná, nejistá, uzavřená
Albína – bystrá, otevřená, vlídná
Alena – vychytralá, málomluvná, křehká
Alice – kamrádská, nezkazí radost, otevřená
Alžběta – dobrotivá, uzavřená, vtipná
Amálie – sebejistá, agresivní, kolektivní
Anděla – družná, smyslná, nejistá


Andrea – chytrá, zdrženlivá, využívaná
Aneta – uštěpačná, zlomyslná, dobrá kámoška
Anežka – ustaraná, vlídná, předvádivá
Anna – dobrotivá, hodná, hodně vnímavá
Antonie – nechá si vše líbit, nesobecká, bojácná
Apolena – jemná, laskavá, vnímavá
Barbora – sympatická, chytrá, vypočítavá
Beáta – jemná, laskavá, vnímavá
Běla – ustaraná, zvědavá, líná
Berta – rozvážná, panovačná, sexuchtivá
Blanka – ustaraná, vlídná, předvádivá
Blažena – bázlivá, rozmazlená, žárlivá
Bohdana – vyděračská, pomlouvá, věrná
Bohumila – smýšlivá, bláznivá, neupřímná
Bohuslava – váhavá, dětská, příjemná
Božena – zamlklá, nevšímavá, nesympatická
Brigita – zamyšlená, pořádná, sexy
Cecílie – pomlouvá, dráždivá, přemýšlivá
Dagmar – nechá si vše líbit, nesobecká, bojácná
Dana – jemná, laskavá, vnímavá
Daniela – tichá, ochotná, chápavá
Darina – pyšná, rozumná, nekamarádská
Darja – podivná, bojácná, upovídaná
Denisa – zamyšlená, pořádná, sexy
Diana – nadřazená, nekamarádská, parádivá
Dita – krásná, chladná, opomíjející okolní svět
Dobromila – nesmiřitelná, rozhodná, rázná
Dorota – rozvážná, pomlouvá, pubertální
Doubravka – má kuráž, smyslná, hrdá
Drahomíra – lehkomyslná, líná, dětinská
Drahoslava – povrchní, posměvačná, vášnivá
Edita – váhavá, dětská, příjemná
Elena – uštěpačná, drzá, zahořklá
Eliška – pyšná, rozumná, nekamarádská
Ema – podivná, bojácná, upovídaná
Emílie – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Erika – shovívavá, chytrá, má pochopení
Ester – nestálá, nevtíravá, spontání
Eva – chápavá, ochotná, bouřlivá
Evelína – tichá, posmutnělá, nerozhodná
Evženie – povrchní, posměvačná, vášnivá
Františka – milá, rozhodná, bojovná
Gabriela – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Galina – uštěpačná, drzá, zahořklá
Gita – vznešená, tajuplná, zvědavá
Gizela – nestálá, vnímavá, nevšední
Hana – bázlivá, rozmazlená, žárlivá
Hedvika – vyděračská, pomlouvá, věrná
Helena – smýšlivá, bláznivá, neupřímná
Hermína – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Ilona – panovačná, poroučivá, špatná kámoška
Ingrid – nestálá, nevtíravá, spontání
Irena – vznešená, chytrá, sympatická
Irma – milá, rozhodná, bojovná
Isabela – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Iva – dětská, toulavá, čestná
Ivana – pomlouvána, super kámoška, upovídaná
Iveta – marnivá, ochotná, samostatná
Ivona – uštěpačná, drzá, zahořklá
Jana – přemýšlivá, šikovná, upovídaná
Jarmila – drzá, povznesená, zasmušilá
Jaroslava – protivná, zdrženlivá, nesobecká
Jindřiška – milá, hrdá, osamělá, podivná
Jiřina – pravdomluvná, vypočítavá, rozhodná
Jitka – ostýchavá, toulavá, něžná
Johana – vznešená, tajuplná, zvědavá
Jolana – nestálá, vnímavá, nevšední
Judita – družná, smyslná, nejistá
Jůlie – smutná, nenahraditelná, družná
Justýna – nastálá, nevtíravá, spontání
Kamila – hrdá, podmanivá, žárlivá
Karina – oslnivá, starostlivá, pokorná
Karolína – výborná kámoška, pravdomluvná, starostlivá
Kateřina – marnotratná, plachá, odhodlaná
Klára – nesamostatná, přemýšlivá, pracovitá
Klaudie – oslnivá, starostlivá, pokorná
Kristýna – dvojí tváře, nespolehlivá, srandistka
Květa – uštěpačná, drzá, zahořklá
Lada – bojovná, učenlivá, spolehlivá
Laura – družná, smyslná, nejistá
Lenka – vychytralá, líná, váhavá
Leona – inteligentní, nespolehlivá, pracovitá
Liběna – nestálá, nevtíravá, spontání
Libuše – dobrosrdečná, nechá se unést, vášnivá
Liliana – surová, rozpustilá, roztržitá
Linda – rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Lucie – krutá, samostatná, zdatná lhářka
Ludmila – milá, rozhodná, bojovná
Lýdie – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Magda – typ kluka, rázná, drzá
Mahulena – nestálá, nevtíravá, spontání
Marcela – dychtivá, náročná, náruživá
Mariana – uštěpačná, drzá, zahořklá
Marie – náladová, frajerka, pomlouvá
Marika – vznešená, tajuplná, zvědavá
Marina – nestálá, vnímavá, nevšední
Markéta – nesmiřitelná, rozhodná, rázná
Marta – rozvážná, pomlouvá, pubertální
Martina – má kuráž, smyslná, hrdá
Matylda – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Michaela – tichá, nemá kuráž, pořádná
Milada – výbojná, hloupá, nesympatická
Milena – dobrácká, osamělá, spravedlivá
Miloslava – uštěpačná, drzá, zahořklá
Miluše – milá, rozhodná, bojovná
Miriam – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Miroslava – ustaraná, zvědavá, líná
Monika – rozvážná, panovačná, sexuchtivá
Naďežda – vychytralá, málomluvná, křehká
Natálie – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Nataša – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Nela – surová, rozpustilá, roztržitá
Nikola – rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Nina – vychytralá, málomluvná, křehká
Nora – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Oldřiška – tichá, posmutnělá, nerozhodná
Olga – povrchní, posměvačná, vášnivá
Olívie – vznešená, tajuplná, zvědavá
Otýlie – nestálá, vnímavá, nevšední
Patricie – oslnivá, starostlivá, pokorná
Paula – nadřazená, nekamarádská, parádivá
Pavla – nastálá, nevtíravá, spontání
Pavlína – předvádivá, obyčejná, kreativní
Petra – milá, šikovná, inteligentní
Radana – družná, smyslná, nejistá
Radka – zamlklá, vzdorná, pravdomluvná
Radmila – vychytralá, málomluvná, křehká
Rebeka – průbojná, dobrá partnerka, tolerantní
Regína – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Renata – vznešená, tajuplná, zvědavá
Romana – nestálá, vnímavá, nevšední
Sabina – vychytralá, málomluvná, křehká
Sandra – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Sára – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Saskie – nestálá, nevtíravá, spontání
Sáva – pravdomluvná, vtipná, sobecká
Simona – rozhodná, nekreativní, upřímná
Slavěna – oslnivá, starostlivá, pokorná
Soňa – vychytralá, málomluvná, křehká
Stanislava – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Stela – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Svatava – surová, rozpustilá, roztržitá
Světlana – rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Sylvie – povýšená, nekompromisní, zvědavá
Šárka – dětská, chápavá, zaostalá
Šarlota – oslnivá, starostlivá, pokorná
Štěpánka – milá, rozhodná, bojovná
Tamara – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Taťána – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Tereza – chce být nejlepší, nešikovná, něžná
Valérie – vychytralá, málomluvná, křehká
Vanda – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Vendula – družná, smyslná, nejistá
Věra – surová, rozpustilá, roztržitá
Veronika – rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Viktorie – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Vilma – vychytralá, málomluvná, křehká
Viola – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Vladěna – vznešená, tajuplná, zvědavá
Vlasta – nestálá, vnímavá, nevšední
Xenie – vychytralá, málomluvná, křehká
Zdeňka – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Zdislava – oslnivá, starostlivá, pokorná
Zina – družná, smyslná, nejistá
Zita – surová, rozpustilá, roztržitá
Zlata – rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Zora – ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Zuzana – vychytralá, málomluvná, křehká
Žaneta – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Žofie – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje

10. nejdražších aut na světěPolicajti jako kamarádi


Vánoce v ostatních státech

Oslava Vánoc ve světě
Vánoce se slaví na mnoha místech po celém světě a to i tam, kde křesťanství nemá silnou tradici či stoupence; slaví se zvláště v Evropě, Americe, Austrálii, Africe a částečně i Asii. Samotná oslava Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice či víru obyvatel.

Západní Evropa a Severní Amerika

V západní Evropě a v Severní Americe jsou Vánoce slaveny v duchu náboženské tradice, spojené s obdarováváním bližních dárky, jež jsou rozbalovány 25. prosince ráno (v USA jsou dokonce Vánoce slaveny jen v tento den). Jako ústřední postava se v anglosaských zemích vyskytuje starší mužská postava jménem Santa Claus (ve Velké Británii, Austrálii a jinde též nazývaný Father Christmas, tj. Otec Vánoc), který vozí dárky na saních. V jiných zemích nosí dárky vánoční skřítci. Pravoslavné Vánoce

Ikona „Narození Krista“ od Andreje Rubleva z roku 1405
Vánoce se v pravoslaví začínají slavit až 6. a 7. ledna na svátek Zjevení Páně čili Epifanie. V historii byly Vánoce spojeny s velkým množstvím tradic, které upadly z velké části do zapomnění po oficiálním zákazu Vánoc v Sovětském svazu v roce 1918. V současném Rusku jsou oslavy tak spojeny spíše s Novým rokem s jolkou. Ústřední nepravoslavnou (pohádkovou) postavou je Děda Mráz.

Dánsko

Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se říká nisser . Můžou být různě velcí, mají špičatou čepičku a jsou oblečeni do dánských národních barev (červené a bílé). Jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince nadělují dárky. Drobné dárečky a sladkosti se zavěšují na větve vánočního stromečku. Na Štědrý den lidé často chodí zapálit svíčku na hřbitov. V některých oblastech panuje také zvyk vítání „vánočního posla“, který zaklepe na dveře a každému dá vtipný dáreček charakterizující obdarovanou osobu – poukazují na ctnost nebo vadu, např. tlouštíci dostávají špejli od jitrnice. Večer se rodina sejde u stolu, na kterém nesmí chybět husa, kachna, popřípadě vepřová pečeně s červeným zelím jako hlavní chod a dále pak opepřená treska s ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, hnědé koláčky nebo horká rýže zalitá studeným mlékem. Speciální dezertem je rýžový nákyp se zapečenou mandlí, jejíž nálezce dostane zvláštní dárek. Po večeři rodina přesune ke stromečku, kolem kterého tančí dokola držíc se za ruce a zpívajíc koledy.

Švédsko

Prvním vánočním svátkem je ve Švédsku 13. prosince Den sv. Lucie. Tento svátek se podobá českému Mikuláši. Mladí lidé se v převlečení za anděly a na hlavě ozdobení korunou s hořícími svíčkami vydávají nadělovat dětem cukroví. Typickou vánoční ozdobou je slaměná postavička kozla, ať už je v nadživotní velikosti nebo k zavěšení na stromeček, která se později na Tři krále hází do ohně. Hlavním chodem sváteční večeře je sušená treska s bílou omáčkou, dalším tradičním pokrmem je Vörtbröt– kořeněný chléb s hřebíčky a zázvorem. Jako vánoční specialita se podávají i vařené fazole se slaminou a cibulí nebo malé klobásky, kterým se říká Julkorv. Po večeři přichází nadělovat dárky přihrblý dědeček Jultomten(Vánoční muž) za pomoci skřítků Julnissarů. Je zvykem na dárky místo jména obdarovaného napsat krátký verš charakterizující danou osobu, která se má podle toho o svůj dárek sama přihlásit.

Polsko

V Polsku začínají Vánoce večer 24. prosince v okamžiku, kdy se na nebi objeví první hvězda. Poláci neslaví svátek sv. Mikuláše, Mikuláš přichází a nosí dětem dárky teprve o Štědrém večeru. Oblíbenější než stromečky jsou zde odedávna jesličky, v jejichž pozadí se místo betlémské krajiny zobrazují polská města a historické stavby. Sváteční stůl nebo i podlaha se zdobí trochou slámy, která má připomínat, že se Ježíšek narodil ve chlévě. Zvykem je prostírat u štědrovečerní večeře jeden talíř s příborem navíc, pro případného hosta. Jedná se o aluzi na židovskou tradici vyhrazení místa u pesachového stolu proroku Eliáši. Samotná večeře se skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce. Dříve se jako hlavní chod hlavně jedly ryby, ale v poslední době se čím dál více prosazuje krocan. Před tím se obvykle podává boršč nebo zelí s houbami. Tradiční polskou vánoční pochoutkou jsou makůvky – rohlíky máčené ve sladkém mléce a obalované v máku. Na Boží hod se pak peče dlouhá klobása smotaná do kruhů, jejíž délka dosahuje až metr.

Itálie

V Itálii jsou hlavním symbolem Vánoc jesličky místo stromečku. Rodiny mají jedny jesličky doma, na další v životní velikosti se chodí dívat do kostelů nebo na náměstí. Rodinné betlémy se obvykle dědí z generace na generaci. Dárky se dostávají večer 24. prosince nebo druhý den ráno a leží vedle jesliček nebo výjimečně pod stromečkem. Po snídani jde celá rodina do kostela. Potom následuje bohatý oběd často se táhnoucí i několik hodin. Na italské vánoční hostině nesmí chybět panettone, typická vánoční bábovka s hrozinkami a kandovanou citrusovou kůrou. Hlavním jídlem bývá jehněčí s rozmarýnovými bramborami a artyčoky. Oblíbený je také úhoř a kaštanové pyré se šlehačkou. V Itálii se slaví ještě 6. ledna svátek Epifanie. Čarodějnice Befena sestoupí komínem do domů, kde zanechá dětem dárky. Její velká loutka se pak na znamení konce svátků zapálí.

Řecko

V Řecku se v dřívějších dobách, především v přímořských oblastech, zdobily lodě. Vánoční stromeček tam začal pronikat teprve před několika desetiletími. Mezi vánoční tradice patří například žehnání domů svěcenou vodou proti zlým skřítkům nebo dětské průvody. Děti chodí 24. prosince koledovat s triangly a bubínky k jejich známým a sousedům. 25. prosince se zpravidla koná jedna z nejbohatších řeckých hostin v roce. Podává se krůta s kaštanovou nádivkou, mleté maso a piniové oříšky, někdy se peče sele, jehně nebo ryby. Dárky nosí Mikuláš až na přelomu roku. Podle pověsti zachraňoval potápějící se lodě, a tak mu z vousů crčí slaná voda.

Havaj

Na Havaji prý panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem běloskvrnným. Domorodé jméno této ryby je humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a.