Zemská služební vlajkaSvobodného státu Sasko (poměr stran 3:5)
Zemský znak Svobodného státu Sasko
Svobodný stát Sasko (německy: Freistaat Sachsen; hornolužickosrbsky: Swobodny Stat Sakska) je jedna ze 16 spolkových zemí Německa. Rozkládá se na východě Německa. Je jednou ze dvou německých spolkových zemí (vedle Svobodného státu Bavorsko), které hraničí s Českou republikou. Na severu hraničí s Braniborskem a Saskem-Anhaltskem; na západě se Saskem-Anhaltskem a Svobodným státem Durynsko, na jihozápadě se Svobodným státem Bavorsko; na jihovýchodě s Českou republikou (konkrétně s kraji Karlovarským, Ústeckým a Libereckým – všechny tři jsou historickou částí Čech); na východě pak s polskou částí Lužice a Slezska (vojvodství Dolnoslezské a Lubušské). V současných hranicích existuje od roku 1993.

Vymezení současné spolkové země

Z historického hlediska tvoří většinu území moderního Saska historická země Sasko, malá část bývalé pruské provincie Saska v okolí Lipska (do 1815 součást Saska; v letech 1945-1952 součást Saska-Anhaltska); dále téměř celé území německé části Horní Lužice, několik nevýznamných okrajových částí Dolní Lužice (v letech 1815-1952 součást Braniborska), nevýznamná část bývalé pruské provincie Braniborsko (území jižně od Senftenbergu – do roku 1815 součást Saska, v letech 1815-1952 součást Braniborska); nevýznamná část bývalých Durynských států Reussu (například obec Fraureuth – v letech 1920-1952 součást Durynska) a Saska-Altenburgu (například bývalá enkláva obec Rußdorf – v letech 1920-1928 součást Durynska); a také nepatrná část Slezska západně od polské obce Przewóz (viz mapa).
Administrativní členění

Vládní obvody

Od obnovení Saska v roce 1990 proběhly na jeho území dvě správní reformy, při nichž byly vždy zemské okresy slučovány ve větší celky. Od 1. srpna 2008 se Svobodný stát Sasko člení na 3 správní obvody (Direktionsbezirke), jež jsou územně identické s dosavadními vládními obvody. Jsou jimi Drážďany, Kamenice a Lipsko. Ty se dále člení na 10 zemských okresů (Landkreise) a 3 městské okresy (Kreisfreie Städte).

Zemské okresy

Správní členění Saska

Městské okresy

Památky a zajímavosti