Tom zapil prášek.
Tina zajela do Vídně za právníkem Danielem Bergmanem. Vešla do budovy soudu. Hledala kanceláře Bergmana. Tina se ptala kam má přesně jít. Tina našla kancelář právníka. Zaťukala na dveře a z kanceláře se ozvalo “ dále“. Tina vešla do kanceláře. Bergman vstal ze židle a s Tinou so podali ruku.
TINA: “ Jsem Tina Kranichová. Včera jsem vám volala v podvečerních hodinách.“
BERGMAN: “ Už si vzpomínám. Tak se u nás posaďte.“
TINA: “ Díky.“
Tina si sedla do pohodlného křesla.
BERGMAN: “ Přejdu rovnou k věci. Vaše teta Monika Berghammerová napsala asi před 3 lety závěť. Chtěla, aby její dědictví získala Tina Berghammerová a její sestra Katrina Berghammerová. Tina Berghammerová má zdědit dům ve vesničce Hartberg a Katrina 1 mil eur.“
TINA: “ Ale moje sestra Katrina je 6 let mrtvá.“
BERGMAN: “ Ale to mám úplně kazí plány. Vy teda v tom případě zdědíte dům i 1 mil eur. Takže my teď sepíšeme papíry, aby vám mohli vydat to vaše dědictví po Monice Berghammerová.“
TINA: “ Dobře.“

Tina Bergman si popovídali a sepsali papíry.
Z Intepoolu přišli spisy o Nowakovi a Wolfovi.
Semir a Tom byly na technickém oddělení. Také volali novinku z patologie.
Na služebnu přijel Tomův otec. Šéfka si otce všimla a zašla za ním.
ŠÉFKA: “ Tom tady není.“
OTEC: “ Já jsem chtěl s ním mluvit. Jan Kranich.“
ŠÉFKA: “ Anna Englhartová. Pojďte do mé kanceláře.“
Tomův otec šel s šéfkou do kanceláře. Povídali si o případu. Jestli otec nezná Nowaka a Wolfa.
Když přišli Semir a Tom do kanceláře. Otec dávno odešel. Semir a Tom zašli do kanceláře k šéfce.
SEMIR: “ Přišli ty spisy z Interpolu.“
ŠÉFKA: “ Už přišli. Byl tady Tomův otec.“
TOM: “ Co tu chtěl??“
ŠÉFKA: “ Řekl mi, kdo zabil Schmita.“
SEMIR: “ Kdo??“
ŠÉFKA: “ Nowak a Wolf. Nowak a Wolf měli na Schmita spadeno, protože je podezříval, že vytunelovali jednu banku ve Švýcarsku. Odseděli si 5 let v berlínském vězení. Schmit se svěřil vašemu otci, že Nowak a Wolf se chystají vytunelovat další konto banky.“
SEMIR: “ Dobře šéfka. My si ještě projdeme ty spisy.“
ŠÉFKA: “ Dobře.“
Semir si vzal od šéfky spisy a odešel s Tomem z kanceláře.
Semir a Tom si pročítaly spisy do noci a měli toho and hlavu. Už se v tom ani nevyznali.
Tom měl takovou chvilku a volal Tině. Dlouho se spolu bavili.
TOM: “ Tak mi to řekni.“
TINA: “ Neřeknu. Nech se překvapit.“
TOM: “ Tak tě nepřemluvím.“
TINA: “ Nepřemluvíš.“
TOM: “ Martinovi je po tobě smutno. Každý se mě ptá, kdy se už vrátíš. Mám tě od Martinka pozdravovat.“
TINA: “ Martinovi posílám velkou pusu.“
TOM: “ Mě né??“
TINA: “ Tobě taky.“
TOM: “ Pomalu budu končit. Právě se vrací Semir do kanceláře. Posílám ti pusu na dobrou noc. Ahoj.“
TINA: “ Ahoj.“
Semir vešel do kanceláře.
SEMIR: “ Tak co řekla ti to.“
TOM: “ Ne. Mám se nechat překvapit.“
SEMIR: “ Přej dem k našemu případu. Schmit měl v krvi neznámou látku. Hote a Bonrát zjistili, že je to nová droga známá ve Španělsku a v Portugalsku. Spíše se hojně využívá na diskotékách.“
TOM: “ O tomto věděl Schmit??“
SEMIR: “ Možná, že jo. Ale asi o tom řekl tvému otci.“
TOM: “ Když to řekl otci ta je v nebezpečí. Ale kdyby se chtěli mému otci pomstít, tak by se dávno ozvaly.“
SEMIR: “ To máš pravdu. Už to zabalíme. Co ta nato??“
TOM: “ Jó. Zabalíme.“
Šéfka a Tomův otec šli na večeři. Při odpoledním povídání na služebně se nějak sblížili. Otec šéfku pozval na večeři. Šéfka strávila celý večer s Tomovým otcem.
Druhý den se jela Tina podívat na ten dům v Hartbergu. Baráček byl typický pro Rakousko. Měl velký dřevěný balkon. Byl moc pěkný. Tina vešla do domu. Ve vnitř bylo moc hezky. Měl hezké místnosti i s vybavením. Tina byla úplně unesená. Tině z toho oči přecházeli.
Semir a Tom seděli v kanceláři a ještě jednou si procházeli případ.
SEMIR: “ Schmit si to nemohl nechat pro sebe a řekl to tvému otci. Nowakovi a Wolfovi se podařilo umlčet Schmita. Takže je na řadě tvůj otec.“
TOM: “ Lepší bude když zajedeme za otcem.“
SEMIR: “ Dobrej nápad.“
Semir a Tom odjeli z kanceláře a zajeli do hotelu, kde je Tomův otec. Zašli k němu na pokoj, ale otec už tam nebyl, byla v pokoji jenom šéfová v dlouhé košili. Šéfka stála uprostřed místnosti. Na zemi ležel lísteček, kterého si všiml Semir a zvedl ho. Na lístečku bylo napsáno: “ Ve starém skladišti ve 13:00″ Semir a Tom si ho přečetli, vyběhli z pokoje a utíkali k autu.
Když dorazili ke skladišti Semir a Tom. Ve skladišti byl Nowak, Wolf a Tomův otec. Semir a Tom vešli do skladiště, jako myšky. Nowak a Wolf chtěli právě vytunelovat jednu banku v Kolíně. Banku se jim nepodařilo vytunelovat, protože tam vtrhli Semir a Tom. Nowak a Wolf začali střílet. Tom zachránil otce a Semir zabil Nowaka a Wolfa.
Večer pak seděli v baru šéfka, Tomův otec, Semir a Tom. Šéfka a otec se chovali jako milenci, když jim je 20 let oboum dvoum. Semir a To odešli k baru, že si dají panáka.
SEMIR: “ Už to vidim, jak ty a Tina budete říkat šéfový mami.“
TOM: “ To radši né.“
Tom uviděl venku před barem přijíždět auto. Tom vyšel z baru a zamířil k Tině.
Tom a Tina se přivítali. Dali si velkou pusu. Sedli si na lavičku.
TOM: “ Tak co v Rakousku??“
TINA: “ Zdědila jsem dům Hartbergu a 1 mil eur po Monice.“
TOM: “ To si snad děláš srandu.“
TINA: “ ne. O dědictví jsem se měla rozdělit s Katrinou. Ale když je Katrina mrtvá, tak jsem dostala celé dědictví.“
TOM: “ Teď jsme nejbohatší policajti na služebně. O baráku před Semirem budeme ticho.“
TINA: “ Je mi to jasný:“
Po chvilce přišel Semir.
SEMIR: “ Tak co??“
TOM: “ Nic.“
TINA: “ Jenom jsem zdědila 1 mil eur.“
SEMIR: “ Tak to vám gratuluji.“
Semir, Tom a Tina si ještě chvíli povídali. Pak šli do baru, aby Tom Tinu představil svému otci.
TOM: “ Tati, to je moje manželka Tina.“
OTEC: “ Velmi mě těší.“
TINA: “ Mě taky.“
Pak odešli Semir, Tom a Tina k baru a dali si panáka.
Konec !!!!
Autorka: Tina11