Otec Braun tráví meditativní postní kúru v benediktinském klášteře Panny Marie ve Skalách. Protože postní kúra je to poslední, co by se mu líbilo, má domluveno s mladíkem Arminem, aby mu v noci tajně do košíku, který spouští z okna cely, nakládal dobroty od paní Roshauptnerové. Právě když přijíždí do kláštera biskup, bratři hledají svého druha Bonifacia, který záhadně zmizel. Na žádost převora kláštera, otce Ansgera, biskup bratry vyzpovídá a jako poslední přichází do zpovědnice muž, který tvrdí, že se dopustil vraždy. Přestože otec Braun měl s biskupem odjet, biskup ho žádá, aby svůj pobyt v klášteře prodloužil a celou záležitost vyšetřil. V téže době je totiž konečně nalezen Bonifacius – bohužel mrtvý…
Opat kláštera Nikodemus si pospíší s tvrzením, že šlo o sebevraždu. V dopise na rozloučenou se Nikodemus vyznal z nešťastné lásky k listonošce Klaudii, která pravidelně zajíždí do kláštera a vozí tam poštu. Biskup kromě toho přivezl do kláštera vzácný latinský rukopis z roku 1455, který by měli bratři přeložit do němčiny. Obvykle byl tímto úkolem pověřen bratr Bonifacius, protože je ale mrtvý, musí se práce ujmout bratr Pankrác a bratr Andreas.
Otec Braun začíná nenápadně vyzvídat mezi bratry, ale ti jsou navýsost mlčenliví. A když jednoho dne pátrá v klášterní knihovně, je mu naznačeno, že přístup sem mají jen řádoví bratři. Jediné, co otec Braun zjistí, jsou podivné předávky balíčků mezi Klaudií a bratrem Pankrácem. A přestože opat kláštera horlivě brojí proti veškeré technice a v klášteře není ani telefon, otec Braun zjistí, že v knihovně je počítač, z něhož se lze připojit na internet …
Biskup, který se obává, že by nejasnosti kolem událostí v klášteře mohly oddálit jeho jmenování kardinálem, posílá do kláštera Braunovi na pomoc kriminalistu Geigra, který dorazí na oslu v přestrojení za františkánského mnicha. Krátce nato je nalezen další mrtvý, bratr Pankrác, který byl rozmačkán v lisu na víno. Podle opata jde o nešťastnou náhodu, Geigr ale odjíždí s příslibem, že přijede s přepadovou skupinou a celý klášter obrátí vzhůru nohama…
fotky také najdete zde:

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com