takovou malou scínku jsem vybrala v epizodě „Comeback“, kdy se po dvouch letech objevil na služebně vrchní komisař Tom Kranich, kdy ho na služebnu zavedl Semir. Přivítání bylo bujaré.