tyto krásné fotky jsem dostala od dědy na email. A musím sem to dát i s dědovým komentářem: „Ahoj kapitánko naše.
Dovol, abych se pohoršil nad nabídkami Tvými, na pobyt na nějaké
mrzké ubohé a primitivní plachetnici Tebou nabízenou.
Já a mí kamarádi bysme uvítali nněco alespoň s takovouto minimální
úrovní pobývání, jak je patrno z příloh tohoto e-mailu.
Ale i přes tento Tvůj nedostatek Tě milujeme.
Čau Zdeněk a Tvoje posádka.“
Abych to trochu upřesnila, každý rok jezdí můj děda s partou na 10 dnů na loď přesněji na plachtenici třeba do Itálie, Chorvatska,…… A měla jsem tu příležitost se několikrát svézt. !! PROSÍM KOPÍRUJTE SE ZDROJEM !!