Silvie VanDelor přijela z Franicie do Německa řešit případ s drogami. Silvie se už zbavila jedné spojky mezi Francií a Německem. Silvie přichází na sllužebnu dálniční policie s prozbou, aby jim Semir s Tomem pomohl. Tomovi se Seilvie se hned zalíbila Tomovi. Nakonec příjda taková zpráva, že pravá Silvie je mrtvá několik dní, a zde v Německu je falešná Silvie. Silvie nakonec umírá v náručí Toma. Kopírujte se zdrojem!!