Během několika minut se u hradu objevila policejní kavalérie v čele se šedostříbrným mercedesem. Tom byl ve velkém hradním sálu, kde byl jeden velký stůl, na kterém byli rozházené papíry od případu. Tina do sálu vešla spolu s Hotem.
HOTE: “ Na hoře jsou malé místnosti, ve které byla uvězněna paní Grünerová.“
TOM: “ Jak to tady vypadá, museli žít několik týdnů.“
TINA: “ A ty máš něco?“
TOM: “ Je tu rozházený celý spis.“

HOTE: “ Ale kam mohli utéct. Grünerová jim utekla.“
TINA: “ Potřebují peníze do Argentiny. Ty šperky, co mají 3 roky u sebe se, budou chtít zpeněžit, ale to všechno až v Argentině.“
HOTE: “ A co nějaké další zlatnictví?“
TINA: “ Na zlatnictví zapomeň. Chtějí peníze jenom z únosu.“
TOM: “ Které budou chtít zvýšit.“ Tině zazvonil mobil.
TINA: “ Šéfová, něco se děje?………. Kdy a kde?……… Dobře. Hned jsme tam.“ Zavěsila.
TOM: “ Kam vyrážíme?“
TINA: “ Do Bonnu na jedno staveniště, kde se staví nové byty. Gustav se tam chce sejít s Markusem.“
HOTE: “ To je ta nová zástavba na jihu Bonnu.“
TOM: “ A kdy?“
TINA: “ Za půlhodiny. Markus jim má předat 7mil €.“
HOTE: “ To abychom sebou hodili.“
TOM: “ Řekni Sigimu, ať se o to tady postará. A vem sebou Bonráta. Jede se na výlet.“ Tina s Tomem vyšli ze sálu jako první, Hote sháněl Bonráta, který byl venku před hradem. Hote, vyřídil Sigimu, že to tu má na povel. Hote a Bonrátem si vypůjčili policejní vůz a vyrazili za mercedesem, který už byl na cestě.
Na staveništi………. Gustav čekal v rozestavěném bytovém domě na Markuse s jeho penězi. Mark a Joachim čekali v autě poblíž staveniště. Gustav uviděl přijíždět stříbrnou Mazdu, ze které vystoupil Markus. Markus šel s kufříkem do druhého patra, kde na něho čekal Gustav.
GUSTAV: “ Tak mi dejte ty prachy.“
MARKUS: “ Tady jsou.“
GUSTAV: “ Vaše manželka byla velmi milá, ale škoda, že utekla.“
MARKUS: “ To bylo velké štěstí.“ Předal mu kufřík s penězi. Gustav si otevřel kufřík s penězi, podíval se na ně a zase kufr zavřel. „Tak můžu jít, když jste dostal své peníze.“
GUSTAV: “ Ale zajisté.“ Markus pomalu odcházel, Gustav vytáhl zbraň a vystřelil. Kulka Markuse škrábla do ramene, protože ho Tina shodila na zem. Když Gustav odcházel, střílel po Tině a Markusovi.
TINA: “ Jste v pořádku?“
MARKUS: “ Ano, je to lehký škrábnutí. Hlavně ho chyťte.“
TINA: “ Kolegové se o vás postarají.“ Odešla za Gustavem, který si vyhlédl Toma, kde si před staveništěm, vyměnili pár nábojů mezi sebou, než si Gustav odchytil projíždějící černé Porsche 911, ujížděl pryč. Tom běžel k mercedesu, mezitím dorazila Tina. Mercedes uháněl za Gustavem. Hote s Bonrátem se postarali o Markuse a další dva kolegové zatkli Marka a Joachima v autě. Gustav mířil na A4 na ještě neotevřený 10km úsek dálnice. Tina si mezitím požádala, posili.
TOM: “ Tenhle ten úsek ještě není otevřen.“
TINA: “ Tak si otevřeme o několik týdnů dříve.“
Na A4 se dělali poslední úpravy – malování čar, vyklízení zbylých stavebnin a stojů. Ty práce měli nastarosti jenom pár dělníků. Gustav měl za sebou dálniční policii a tak se jí chtěl zbavit, začal střílet. Tom se vyhýbal kulkám, když Tina chtěla střílet po Gustavovi, do mercedesu se zaryly dvě kulky – jedna do přední levé pneumatiky a do chladiče. Z mercedesu se objevila pára z chladiče, mercedes najel na zapomenutou dřevěnou paletu, která byla opřená o středové betonové panely. Mercedes letěl na druhou stranu dálnice, dopadl na kapotu a pak se převrátil na střechu. Gustav se koukal, jak dopadla dálniční policie, a zapomněl se koukat před sebe, skončil v rozbitém parním válci. Tom se z mercedesu vyhrabal jako první.
TOM: “ Pomůžu ti.“
TINA: “ Postarej se o Schwarze.“ Jen co Tom došel ke středovým panelům, parní válec a Porsche explodovalo. Během chvilky se objevila Tina. “ Teď shořelo 7mil €.“
TOM: “ Ale Engelhardtové to vysvětlíš ty.“
TINA: “ Tak dobře. Ale ty napíšeš hlášení.“
TOM: “ Vždyť jsem psal minule………….“
TINA: “ Se Semirem jste mě v tom nechali. A od šéfové jsem si to pěkně slízla za vás.“ Jemně se hádali, kdo bude spát hlášení. V Porsche shořeli potištěné papírky, které vydal úřad státní zástupkyně.
Konec!!!
Autorka: Tina11