Harz je pohoří v severním Německu jehož nejvyšší horou je Brocken (1141 m n. m.). Pohoří se rozkládá na hranicích několika spolkových zemí – Dolního Saska, Saska-Anhaltska a Durynska. Harz má na délku 95 km ve směru jihovýchod-severovýchod, na šířku 35 km a jeho rozloha činí 2000 km². Ve městech a vesnicích tohoto pohoří žije asi 600 tisíc lidí.
Harz
Soutěska Bode
Soutěska Bode
Nejvyšší bod Brocken (1141 m n. m.)
Délka 95 km
Šířka {{{šířka}}} km
Rozloha 2000 km²
Střední výška {{{středvýška}}} m n. m.
Nadřazená jednotka Středoněmecká vysočina
Sousední jednotky Dolnosaská vrchovina, Durynské pánve a plošiny, Harzské předhůří
Podřazené jednotky
Světadíl Evropa
Státy Německo Německo
Horniny
Poznámka
Povodí Labe, Weser