S dopravním psychologem Gerhardem Laubem (TÜV SÜD Life Service GmbH), který má bohaté zkušenosti s německým bodovým systémem, si redaktoři serveru AUTO.cz povídali o tom, jak dobře systém funguje, jaká jsou jeho úskalí a výhody pro řidiče i společnost.

„Ludwig (beruška) musí se svými puntíky žít stále. Vy ne.“, tímto způsobem propaguje možnosti německého bodového systému státní autorita KBA.
Auto.cz: V České republice máme od léta nový silniční zákon, jehož součástí je také tzv. bodový systém. V Německu je podobná věc zavedena již řadu let. Jak to celé u vás vlastně funguje?
Centrální registr a dopravní úřad Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sídlící na severu Německa ve Flensburgu registruje body hříšníků a vede celou agendu přičítání a odečítání bodů. Hlášení o nových bodech přicházejí od policie nebo od soudů.
Co se týče bodového systému, tak německý zákon specifikuje určité milníky, při kterých má KBA něco dělat. Pokud řidič dosáhne určitého stanoveného počtu bodů, má KBA povinnost informovat místní úřad. Ten pak už komunikuje se samotným řidičem a vydává mu pokyny různého charakteru. Řidič naopak může kdykoli požádat KBA o sdělení aktuální výše bodového konta.
Odebrání řidičského průkazu předchází řada opatření. KBA informuje o dosažení určitého mezního počtu bodů, a navíc řidičům nabízí nebo přikazuje, že se mají svým chováním na silnici zaobírat. Absolvováním různých kurzů a školení mohou řidiči sami aktivně pracovat na snížení aktuálního stavu konta.
Auto.cz: Kde se mohu v Německu účastnit takového školení?
Pokud je ve vašem záznamu problém s alkoholem, drogami nebo agresivním chováním za volantem, pak je doporučováno nebo přikazováno absolvování medicínsko-psychologického vyšetření. Jde vlastně o jednu z cest jak snížit počet bodů. Taková školení nabízí v Německu například naše organizace. Jedná se obvykle o konzultaci nebo skupinovou terapii, která má řidiči pomoci odhalit důsledky, které jeho konání může mít. Dobrovolným absolvováním takového kurzu lze docílit odečtení 4 bodů. Pokud je vám kurz dán příkazem, odečtou vám pouze 2 body.
V případě, že váš záznam tkví v neznalosti pravidel silničního provozu, můžete se obrátit na tradiční autoškoly, které pořádají pro tento účel organizované kurzy. I zde je absolvování kurzu ohodnoceno odečtením nasbíraných bodů, což řidiče motivuje a svým způsobem také vychovává. Za všechny školení se platí poplatky. V případě medicínsko-psychologického vyšetření se jedná o 300-400 euro.
Auto.cz: Jak se vyvíjel německý bodový systém?
Medicínsko-psychologické vyšetření bylo samostatně zavedeno již po druhé světové válce, kdy bylo potřeba zjistit, kdo může s jakým hendikepem řídit motorové vozidlo. Bodový systém byl zaveden až mnohem později a následně i zpřísněn. V květnu 1974 byl zaveden poprvé a významně inovován v roce 1999. Důležitá část novely spočívala v tom, že řidičský průkaz je odebrán po dosažení 18 bodů. Dříve se při tomto stavu bodového konta teprve zkoumalo, zda bude oprávnění odebráno, či nikoliv. Nyní je zákon jasnější a tvrdší. Tento krok, který vše přitvrdil, byl ovšem paralelně doplněn tím, že řidičům bylo umožněno podílet se na odečítání bodů. Byly tak vyslány dva signály: Jeden je trest, druhý je možnost nápravy.
Auto.cz: Německo má tedy bohaté zkušenosti s bodovým systém. Lze dnes po letech jednoznačně říci, že přispěl ke snížení nehodovosti nebo počtu usmrcených nebo raněných osob?
Bohužel se vše nedá tak snadno zobecnit. Bodový systém není jediný, který ovlivňuje snížení nehodovosti. Těch je mnohem více. Nelze přesně rozdělit, zda je výrazně nižší úmrtnost zapříčiněna tvrdším zákonem nebo vzděláváním řidičů. Během let se změnila hustota dopravy, ale i bezpečnost automobilů…
Samozřejmě, že když se novela zavedla, byla celá řada kritických připomínek. I proto byla následně přijata i řada modifikací. Dnes však už nikdo nevede polemiku o tom, zda je bodový systém dobrý, či nikoli.
Auto.cz: Může nasbírat cizinec v Německu body za dopravní přestupky?
U KBA se registrují jen body německých řidičů. Zatím neexistuje celoevropský systém, který by propojoval instituce jako KBA.
Auto.cz: Máme tu před sebou graf ukazující úmrtnost na silnicích ve vyspělých státech Evropy. Čím to je, že například v Holandsku je přes hustší provoz nižší úmrtnost?
Různé systémy v různých mentalitách fungují jinak. Němci by v tomto ohledu asi neměli být nikomu příkladem. Individuální ochota respektovat zákony je u Němce v porovnání s Holanďanem a Angličanem nižší. Určitě by se na ní dalo pracovat. Důležitá je pochopitelně četnost policejních kontrol. Další záležitostí je to, že zavést bodový systém je jedna věc, druhá je také vyžadovat jeho dodržování. Jeho vymáhání je i politickou otázkou. Kolik kontrol jedné osoby můžete v jednom státě udělat, aby lidé neměli pocit, že žijí v policejním státě?
V této souvislosti je zajímavé, že samotný úřad KBA uvádí, že z 10000 bodově relevantních překročení povolené rychlosti je jen jedno skutečně bodově ohodnoceno a vedeno v registru KBA.
Auto.cz: V České republice máme poměrně přísný bodový systém. Kolikrát musí řidič v Německu udělat přestupek, aby mu bylo odebráno řidičské oprávnění?
Body v Německu se sbírají pomaleji. Maximálně se mohou sebrat jednorázově čtyři body. Když už se nasbírá jen za rychlost kompletní počet bodů znamenající odebrání řidičského oprávnění, tak to už o něčem svědčí…
Bez jediného bodu je v Německu asi jen 19 % řidičů. 1 až 7 bodů mělo na svém kontě na začátku roku 2006 asi 75 % řidičů, 8 až 13 bodů získalo jen 5 % motoristů a 14 nebo více bodů má jen 1 % řidičů. Opravdu jen málokdo se dostane tak daleko. Běžný řidič, který udělal chybu, obvykle snižuje bodové konto naznačenými cestami.
Auto.cz: Jaké jsou tedy konkrétní způsoby snižování bodového stavu v Německu?
Když má člověk nasbíráno méně než osm bodů, může se dobrovolně přihlásit do kurzů. Jen za to, že byl připraven tuto sebeanalýzu provést, mu budou umazány čtyři body. Cena za kurz je 300 až 400 euro. Pro tuto část to ještě není regulovaná cena státem.
Jakmile je mezi 9 a 13 body, tak místní úřad doporučí, aby se nechal vyšetřit. Zase za neregulovanou cenu. Prostřednictvím tohoto dobrovolného kurzu si může hříšník odečíst už jen dva body.
Nasbírá-li někdo více než 14 bodů, je kurz povinný, a nebudou mu odebrány žádné body. Právě toto byla změna zavedená v roce 1999, kdy zákonodárci vložili do zákona možnost v této fázi navštívit dopravního psychologa. Pokud se prokáže vyšetřením od psychologa, může si nakonec také nějaké body odmazat.
Jakmile máte na kontě 18 bodů, odeberou vám v Německu řidičský průkaz na 6 měsíců. Chcete-li jej pak zpět, musíte tak jako tak absolvovat medicínsko-psychologického vyšetření.
Nyní se dostáváme k otázce agresivních řidičů. Není to s nimi jednoduché. Extrémní překročení rychlosti, nebezpečná vzdálenost před vozidlem, blikání na pomalejší vozidla… Myslím, že to i u vás znáte. Máme zkušenosti s tím, že hříšníci sami nejsou schopni uznat, že jejich konání je objektivně nebezpečné, což je velký rozdíl oproti těm, kteří jezdí třeba pod vlivem alkoholu. Ti bývají schopni to uznat.
Hlavní problém agresivních řidičů je v tom, že jejich sebejistota je velmi vysoká. Pokud se to skutečně vědecky analyzuje, dojdeme obvykle k závěru, že se řidiči velmi hrubě přeceňují. Právě tato relativně malá skupina způsobuje velmi mnoho nehod. Jsou to většinou muži mezi 18 a 40 lety, kteří mají velmi blízký emocionální vztah k automobilům (čtenáři www.auto.cz nechť prominou). Na druhou stranu právě pro tyto lidi je 14 nebo více nasbíraných bodů největší hrozba. Fakt, že by mohli ztratit řidičský průkaz, může jejich chování ovlivnit. Právě to, že riziko je stále ve vzduchu a je blízko, dává do rukou psychologům poměrně silnou zbraň jak působit na řidiče. Takovéto terapie probíhají ve skupině, kde na sebe vzájemně působí stejně založení řidiči. Lze velmi dobře prokázat, že na silnici ve skutečnosti nejsou moc kompetentní a tak zdatní, jak si sami myslí.
bodovy-system.blog.cz