Zemský znak Šlesvicka-Holštýnska Zemská služební vlajka Šlesvicka-Holštýnska
Šlesvicko-Holštýnsko je nejsevernější spolková země Německa na jihu Jutského poloostrova na pravém břehu řeky Labe. Její metropolí je město Kiel.

Geografie
Šlesvicko-Holštýnsko na severu hraničí s Dánskem, na jihu s německými spolkovými zeměmi Dolním Saskem a Svobodným a hanzovním městem Hamburk, na východě pak s německou spolkovou zemí Meklenbursko-Přední Pomořansko. Celé území Šlesvicka-Holštýnska je součástí Severoněmecké nížiny a rozkládá se v jižní části Jutského polostrova mezi západně položeným Severním mořem a východně položeným Baltským mořem. Západní pobřeží spolkové země je lemováno ve středověku a raném novověku vzniklými Severofrískými ostrovy, které byly v minulosti součástí Jutského poloostrova. Všechny tyto ostrovy jsou zde obklopené mělčinovou oblastí označovanou německým termínem Wattenmeer, jehož většina je zde součástí národního parku Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Při odlivu se zde obnažují rozsáhlé oblasti písčin či bahna. U opačného východního (baltského) pobřeží spolkové země se rozkládá ostrov Fehmarn.

Původ názvu a historické části

Spolková země je pojmenována podle Šlesvicka a Holštýnska, dvou hlavních historických zemí, existujících na území moderní spolkové země. Ze Šlesvicka náleží ke spolkové zemi jižní polovina jeho historického území, z Holštýnska pak téměř celé území. K dalším historickým územím náleží k území dnešní spolkové země také téměř celé území někdejšího Lauenburského vévodství, rozkládající se na jihovýchodě, téměř celé území někdejšího městského státu Svobodné a hanzovní město Lübeck, celé území někdejšího knížectví Lübecku, bývalé hamburské exklávy Geesthacht a Großhansdorf, jakož i několik bývalých meklenburských exkláv.

Správa

Šlesvicko-Holštýnsko se správně dělí na jedenáct Kreis (krajů):
Soubor:Schleswig-Holstein Kreise (nummeriert).svg
 1. Dithmarschen
 2. Lauenburg
 3. Severní Frísko (Nordfriesland)
 4. Ostholstein
 5. Pinneberg
 6. Plön
 7. Rendsburg-Eckernförde
 8. Schleswig-Flensburg
 9. Segeberg
 10. Steinburg
 11. Stormarn
Kromě toho jsou čtyři samosprávná města, které nepatří do žádného kraje:
 1. Kiel (KL)
 2. Lübeck (HL)
 3. Neumünster (NMS)
 4. Flensburg (FL)