Odstřelovač neboli ostřelovač je člověk speciálně vycvičený k přesné střelbě na střední i dlouhou vzdálenost. V rámci policejních a vojenských útvarů jde o specialistu určeného k plnění specifických úkolů. Můžeme rozlišit dva základní typy odstřelovačů: pravého odstřelovače (sniper) a ostrostřelce (sharpshooter).


Policejní odstřelovač
Krom vojenských odstřelovačů existují policejní odstřelovači v několika pojetích. Ti nejelitnější z nich jsou trénováni na maximálně přesný zásah takového charakteru, který např. cíli způsobí šok a paralyzuje ji (nelze považovat za naprosto spolehlivý způsob, zejména je-li cíl opilý či nadrogovaný), či okamžitě zabije takovým způsobem, že to vyloučí jakoukoliv vědomou reakci či křečovité stahy svalů ruky (ideální je zásah do mozečku). Tento speciální výcvik je orientován na likvidaci sebevražedných atentátníků či zločinců držících rukojmí.
Nutno si uvědomit, že mezi pravým vojenským odstřelovačem a policejním existují zásadní rozdíly ve výcviku a charakteru akcí, na něž jsou nasazováni. Na rozdíl od vojenského protějšku působí policejní odstřelovač obvykle na „přátelském území“ (hrozba ze strany nepřítele je minimální), střílí na kratší vzdálenost a často až na výslovný rozkaz a vyžaduje se od něj mnohem větší přesnost (jestliže on musí často cíl zabít extrémně přesným zásahem, vojenskému zpravidla stačí cíl ranit, což je často ještě více žádoucí než zabít.