Zemská služební vlajka Velký zemský znak Meklenburska-Předního Pomořanska
Meklenbursko-Přední Pomořansko je jedna z 16 spolkových zemí Německa. Rozkládá se na severovýchodě Německa při pobřeží Baltského moře. Na severu hraničí s Baltským mořem, na západě s německou spolkovou zemí Šlesvickem-Holštýnskem, na jihozápadě s německou spolkovou zemí Dolním Saskem, na jihu s německou spolkovou zemí Braniborskem, a na východě s polským vojvodstvím Západopomořanským (Zachodniopomorskie). V Německu se řadí mezi spolkové země s nejnižší hustotou zalidnění. Každoročně přitahuje mnoho turistů svými plážemi a ostrovy při pobřeží Baltského moře, jakož i množstvím jezer ve svém vnitrozemí (Meklenburská jezerní plošina). Celé její území je součástí severoněmecké nížiny. V současných hranicích existuje od roku 1993. V letech 19901993 mělo Meklenbursko-Přední Pomořansko poněkud odlišné hranice než má dnes.

Historické části

Asi ze dvou třetin tvoří její území téměř celé území historické země Meklenbursko; dále k ní patří část někdejší pruské provincie Pomořan (tzv. Přední Pomořansko, jakož i malé části oblasti Prignitz (do roku 1952 součást Braniborska), nejsevernější část Ukerské marky (do roku 1952 součást Braniborska) a nepatrná část bývalé pruské provincie Šlesvicko-Holštýnsko (vesnice Dechow, Groß Thurow, Klein Thurow a Lassahn, připojené v listopadu 1945 na základě Barber-Ljaščenkovy dohody)

Administrativní členění

Meklenbursko-Přední Pomořansko
(mapa administrativního členění)
V současné době se Meklenbursko-Přední Pomořansko člení na 12 zemských okresů (Landkreise).
 1. Bad Doberan
 2. Demmin
 3. Güstrow
 4. Ludwigslust
 5. Meklenbursko-Střelicko (Mecklenburg-Strelitz)
 6. Müritz
 1. Severní Přední Pomořansko (Nordvorpommern)
 2. Severozápadní Meklenbursko (Nordwestmecklenburg)
 3. Východní Přední Pomořansko (Ostvorpommern)
 4. Parchim
 5. Rujána (Rügen)
 6. Uecker-Randow
Mimo tyto okresy se zde nachází ještě 6 městských okresů (Kreisfreie Städte):
 1. Greifswald
 2. Neubrandenburg
 3. Rostock
 4. Schwerin
 5. Stralsund
 6. Wismar
Meklenbursko-Přední Pomořansko má celkem 858 měst a obcí (stav k 1. lednu 2005). Z toho je 6 městských okresů a 852 měst a obcí v rámci zemských okresů. Zemské okresy se dále člení na 85 oblastí (Ämtern) a 43 měst a obcí na úrovni oblasti (Amstfreie Städte) a (Amstfreie Gemeinden). Oblasti se dál člení na 810 měst a obcí (Amtsangehörige Städte) a (Amtsangehörige Gemeinden).

Školství