Původní význam slova:
V původním starším významu tohoto slova se jedná vlastně o artistu (cirkusového či varietního umělce), který předvádí kaskády (soustavy skoků, pádů, přemetů a dalších akrobatických prvků).
Novější význam slova:
Od této starší umělecké profese je odvozen novější (a dnes i patrně mnohem známější) význam tohoto slova, kdy slovy kaskadér a kaskadérství označujeme úzce specializovaného filmového či televizního herce, který zastupuje běžné herce v nebezpečných situacích, kdy by běžnému herci hrozil úraz nebo i smrt. Kaskadér běžné herce v těchto situacích zastupuje resp. dubluje (pracuje tedy jako dublér či dubl). Kaskadéři velmi často vystupují v dobroružných, válečných, historických, akčních či kriminálních filmech lehčí zábavné povahy, ale vyskytnout se mohou prakticky v jakémkoliv audiovizuálním díle.
Příklady kaskadérské činnosti:
Přenesený význam slova:
V hovorové mluvě títmto slovem někdy označujeme člověka, který se vůči svému okolí nechová v dané situaci zcela bezpečně (např. řidíč při ne zcela bezpečném řízení motorového vozidla apod.)