HLAVNÍ MĚSTO: Berlín
ROZLOHA: 357 000 km2
OBYVATELSTVO: 82 mil
JAZYK: němčina
MĚNA:euro
STÁT. ZŘÍZENÍ: federativní republika (16 spolkových zemí)
ČLEN: G8, EU, OSN, NATO, OECD
Poloha
Příznivá poloha
Přístup k Severnímu a Baltskému moři
Střední a Z Evropa
Ostrovy: Rujana, Východofírské, Helgoland
Sousedi: ČR, Polsko, Rakousko, Francie, Belgie, Dánsko, Švýcarsko, Lucembursko, Holandsko
Povrch
Nížinatý povrch
J – dost pestrý, přibývá nadmořská výška
Čtyři velké oblasti (od S k J)
1. Severoněmecká nížina
– ledovec (Markleburská jezerní plošina)
2. Středoněmecká vysočina
– V Durynský les a Krušné hory
– Zakrslé údolí Rýn a Mosely
3. Bavorská nížina
– na JZ Schwarzwald
– JV Švábský a Franský Jura (Vápenec)
4. Alpy
nejvyšší hora: ZUGSPITZE (2 963 m)
Pobřeží Severního a Baltského moře je rozdílné:
– wattové pobřeží (S moře)
– malý sklon
– boddové pobřeží (Baltské moře)
– písečné pobřeží
Podnebí
Mírné klima
S – oceánské klima
JV – kontinentální klima
Alpy a Šumava – dost srážek
Vodstvo
Pramen řeky Dunaj (Schwarzwald)
Řeky: Rýn, Dunaj, Labe, Mohan, Odra, Ruhr
Jsou propojené průplavy (kanály)
Jezera: Bodamské jezero
Fauna a flóra
Lesy – horské oblasti
S a SZ – rašeliniště a vřesoviště
Kamzík, orel
147% chráněno
6 NP
Historie
Nikdy neskrývali své velmocenské ambice
Rozšiřovali na úkor malých slabých zemí
V 17. stol. – asi 300 států
V 19. stol. sjednocení Německa
Stala se velmocí
Kolonie: Togo, Kamerun, část Nové Guineje
Po 1. sv. válce:
– přišli o kolonie
– získali Alsasko a Lotrinsko
– polské území
Po 2. sv. válce
– Z (SRN)
– V (NDR)
Sjednocení v 1990
Obyvatelstvo
Nejlidnatější stát Evropy
Velká hustota zalidnění
6 mil cizinců – Turci (2,5 mil)
bývalá Jugoslávie (1,5 mil)
Národnostně jednotný stát
Náboženství: převládají protestanti
90% obyv. žije ve městech
85 měst mají více než 100 obyv.
Města: Berlín, Hamburk, Mnichov, Kolín
Hospodářství
Jsou na tom dobře
Hnací motor EU
Zastoupeny všechny obory hospodářství a na dobré úrovni
Velký příliv peněz z V Německa na Z Německa
Rozdíl v nezaměstnanosti
Těžba:
Palivová základna
Těžba černého uhlí klesá
Těžba hnědého uhlí bylo Německo 1. W
– Dolnorýnská pánev
– Sasko
Porůří:
– draselná sůl 2. W
– hutnictví
– energie – zemní plyn a ropa
Pohoří Harz – kamenná sůl
Průmysl:
Chemický prům. – Porýní
Strojírenství – automobilky
BMW (Mnichov)
Mercedes (Stuttgart)
Volkswagen (Wolfsburg)
Opel (Stuttgart)
Porsche, Audi, Trabant, Wartburg
Firma SIEMENS
vyrábějí: mobily, motory, ledničky, myčky,…….
– 400 000 zaměstnanců
Farmaceutika: Bayer
Zemědělství
¾ živočišná výroba
Chov prasat
Pěstuje se: chmel (Podunají)
vinná réva (Porýní, Mosela)
Doprava
Kanály:
– středoněmecký (Rýn-Labe)
– černé a severní moře (Rýn-Mohan-Dunaj)
– Nord Ostsee (99 km)
Přístavy:
Hamburg (největší železniční kontejnerové překladiště)
Duisburg
Letiště:
Frankfurt nad Mohanem
– obchodní centrum
– Commerzbank
– Lufthansa (let. Spol.)
Silniční síť:
Autobahn – dálnice
Neomezená rychlost
Hustá síť dálnic a tunely
Zajímavosti
J Hamburg – staré hanzovní město
J Kolín nad Rýnem – katedrála
J Mnichov – Oktoberfest
J Lipsko – výstaviště – (př. auta)
J Terív – Černá brána
J Wartburg – hrad
J Míšeň – výroba porcelánu
J Frankfurt nad Mohanem – mrakodrap Commerz Bank
J Drážďany – Zwinger
J Neuschwanstein – „pohádkový“ zámek v Bavorsku