Zde se nachází Kolín nad Rýnem….celé dění tohoto setiálu…..
Erb Kolína nad Rýnem
Erb Düsseldorfu
Erb Bonnu